Searched for: subject%3A%22cell%255C+broadcast%22
(1 - 6 of 6)
document
Jagtman, H.M. (author)
In case of emergencies the population in danger should be alarmed so individuals can take action to get or remain out of danger. For alarming the population the means available are limited. Many countries have outdoor sirens. They operability however is limited since the siren has only one implicit instruction to the population. This instruction...
conference paper 2012
document
Jagtman, H.M. (author), Sillem, S. (author), Ale, B.J.M. (author)
Dit rapport presenteert de resultaten van een experiment waarin 1082 mensen hun waardering gaven over alarmberichten rond incidenten bij het transport met gevaarlijke stoffen, bij installaties met gevaarlijke stoffen, voor natuurbranden en voor stroomstoringen. Het doel was inzicht te krijgen in de waardering van de inhoud door de bevolking om...
report 2012
document
Jagtman, H.M. (author), Sillem, S. (author), Ale, B.J.M. (author)
In dit rapport zijn de resultaten beschreven van de opdracht van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan de TU Delft om een aanzet te leveren tot een berichtendatabase ten behoeve van de implementatie van NL-Alert. In het kader van deze opdracht zijn opgesteld en onderzocht: • Een basisstructuur en een bibliotheek van berichtelementen die...
report 2011
document
Jagtman, H.M. (author), Ale, B.J.M. (author), Kluin, M.H.A. (author), Sillem, S. (author)
Op woensdag 5 januari 2011 werden diverse communicatiemiddelen ingezet om de bevolking te alarmeren en informeren over de brand die was uitgebroken bij het bedrijf Chemie-Pack in Moerdijk. De waarschuwingen op 5 januari en de dag erna richtten zich op mogelijke directe gevaren als gevolg van inademing van de rook. Daarom werd advies afgegeven...
report 2011
document
Sillem, S. (author)
An important part of the response to an emergency is making sure that people are able to take themselves and others to a place of safety. To make people aware that there is an emergency, there are three steps that have to be taken: there has to be a warning that something is going on, people have to perceive and process that warning, and finally...
doctoral thesis 2010
document
Jagtman, H.M. (author), Wiersma, J.W.F. (author), Sillem, S. (author), Ale, B.J.M. (author)
In de periode 2005-2007 heeft de Nederlandse overheid samen met private partijen in een aantal praktijkproeven ervaring opgedaan met de toepassing van de technologie cell broadcast voor burgeralarmering. De praktijkproeven zijn uitgevoerd in vier verschillende gebieden in het land: Zoetermeer, Zeeland, Amsterdam en op Walcheren en Zuid-Beveland....
report 2008
Searched for: subject%3A%22cell%255C+broadcast%22
(1 - 6 of 6)