Searched for: subject%3A%22celproef%22
(1 - 2 of 2)
document
Anonymus, A. (author)
Bij het ontwerp van nieuwe ofte versterken waterkeringen zijn een groot aantal disciplines betrokken. Om met diverse disciplines gezamenlijk tot een goed ontwerp te kunnen komen is inzicht in en begrip voor elkaars benaderingswijzen en argumenten noodzakelijk. Deze leidraad heeft tot doel de sterktebepaling van grond te beschrijven. Deze...
report 1988
document
Heijnen, W.J. (author)
Dit rapport is het vervolg op het rapport: 230640-1 van december 1977 } waarin de resultaten van de vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op kunstmatig gefabriceerde monsters van Limburgse klei worden besproken. In dit rapport worden, de resultaten van de aanvullende vergelijkende cel- en triaxiaalproeven op natuurlijke monsters Betuweklei...
report 1978