Searched for: subject%3A%22celproeven%22
(1 - 5 of 5)
document
Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In de COW-leidraad "Cel- en triaxiaalproeven" die medio 1986 verschijnt is een hoofdstuk opgenomen over de statistische verwerking van de meetresultaten. Ter voorbereiding van dat betreffende hoofdstuk werd een verkennende studie uitgevoerd teneinde de verschillende mogelijkheden te onderzoeken en de invloed van bepaalde vereenvoudigingen na te...
report 1985
document
Heijnen, W.J. (author)
report 1978
document
Heijnen, W.J. (author)
report 1978
document
Aanen, P. (author)
report 1975
document
Anonymus, N.N. (author)
In deze nota zal aandacht besteed worden aan de vraag in hoeverre het sterktegedrag van een bepaald aantal monsters werkelijk representatief is voor het sterktegedrag van de laag waaruit ze afkomstig zijn. Tevens zullen aanbevelingen gedaan worden voor verder onderzoek om enerzijds vragen te beantwoorden waarop in deze nota door gebrek .aan...
report 1975
Searched for: subject%3A%22celproeven%22
(1 - 5 of 5)