Searched for: subject%3A%22civiel%255C%2Bingenieur%22
(1 - 2 of 2)
document
Ferguson, H.A. (author), Van de Kerk, J. (author), Van Aartsen, J. (author), Dibbits, H.A.M.C. (author)
Viertal toespraken ter gelegenehid van het 50-jarig bestaan van de Verenig ing van Ingenieurs van de Rijkswaterstaat en de Zuiderzeewerken, gehouden op donderdag 26 september 1968 in de schouwburg te Middelburg.
report 1968
document
Ringers, J.A. (author)
Rede voor studenten en belangstellende ingenieurs op 13 maart 1942 te Delft. In verband met de oorlogssituatie werd dit 100 jarig bestaan niet groots gevierd,maar alleen met een rede van de directeur van de Rijkswaterstaat. Omdat "De Ingenieur" toen niet verscheen, is deze rede apart gepubliceerd.
report 1942