Searched for: subject%3A%22compartimentering%22
(1 - 6 of 6)
document
Asselman, N. (author), Klijn, F. (author), Van der Most, H. (author)
In het kader van de beleidsvoorbereiding Waterveiligheid 21e eeuw (WV21) vindt een herbezinning plaats op de beheersing van overstromingsrisico’s in Nederland. Daarbij gaat het zowel om het verminderen van de kans op overstromingen (waterkeren) als het beperken van de gevolgen van overstromingen. Voor het bepalen van de maatschappelijk meest...
report 2008
document
De Bruine, E.P. (author)
Model study into the flooding patterns and resulting damages and casualties in case dikering Central Holland would be divided in several compartments by building in-land dikes. Scenario studies.
master thesis 2006
document
Asselman, N.E.M. (author)
report 2006
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
document
Mierlo, M.C.L.M. van. (author)
report 2005
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1988
Searched for: subject%3A%22compartimentering%22
(1 - 6 of 6)