Searched for: subject:"constructie"
(1 - 20 of 85)

Pages

document
Egmond-Weijburg, C. (author), Galjaard, P.J. (author), Van Gurp, C.A.P.M. (author)
This report presents an inquiry into cases of pavement design, construction and maintenance in which distress has been observed instigated by deeper subgrade or by inadequate attention for the interaction between subgrade and pavement structure. Almost all cases are situated in areas with subgrade of poor to marginal bearing capacity. The cases...
report 2008
document
Lambert, J.W.M. (author)
report 2000
document
Van Heuvel, T. (author)
Dit rapport bevat de evaluatie van een 3-tal zeewaartse projecten, die mede op advies van de POK's *) ter plaatse van Texel-Eierland, West-Ameland en Noordoost-Vlieland zijn gerealiseerd. Nu, na bijna 5 jaar worden -per individuele oplossing- de eerste conclusies getrokken of het beoogde doel om in het kustvak de kustlijnhandbaving te...
report 1999
document
Van Oudheusden, B.W. (author)
book 1998
document
Schijndel, S.A.H. van (author), Jong, R.J. de (author)
report 1998
document
van der Velde, Jaap (author)
master thesis 1998
document
Steetzel, H.J. (author)
report 1996
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
Het onderwerp wordt benaderd vanuit de hoek van de hydrodynamica en van de toegepaste mechanica, waarbij een zekere kennis van beide vakgebieden aanwezig wordt verondersteld. Hiervan uitgaande worden de interactieverschijnselen behandeld. Dit boek is niet uitputtend, maar wel worden grondslagen gepresenteerd waardoor de nogal specialistische...
report 1996
document
Bruning, A.E. (author), Hellesoy, T.I. (author)
master thesis 1996
document
BOS (author)
doctoral thesis 1996
document
Steetzel, H.J. (author)
Dit rapport gaat in op de formulering van een advies inzake de toetsingsregels voor de vormgeving van de aansluiting tussen verschillende waterkeringsconstructies.
report 1995
document
Daghigh, M. (author)
other 1994
document
Weijs, H. (author)
master thesis 1994
document
Daghigh, M. (author), Hengst, S. (author), Vrouwenvelder, A. (author), Boonstra, H. (author)
other 1994
document
Daghigh, M. (author)
other 1994
document
Daghigh, M. (author)
other 1993
document
Wartena, J. (author)
master thesis 1993
document
Vink, J.H. (author)
other 1993
document
Cool, J.C. (author)
De oorsprong van dit boek is een college geweest, waarin op eenvoudige wijze de werking van bestaande apparaten en machines werd geanalyseerd. In een later stadium is deze stof uitgebreid met een aantal constructieve bijzonderheden. Dit totaal is opgenomen in het boek 'Inleiding Werktuigbouwkunde'. Het boek is thans herschreven op basis van de...
book 1992
document
de Wilde, J.P. (author)
master thesis 1992
Searched for: subject:"constructie"
(1 - 20 of 85)

Pages