Searched for: subject%3A%22cross%255C+shore%255C+transport%22
(1 - 14 of 14)
document
Fujimura, Atsushi G. (author), Reniers, A.J.H.M. (author), Paris, Claire B. (author), Shanks, Alan L. (author), MacMahan, Jamie H. (author), Morgan, Steven G. (author)
We investigated whether cross-shore distributions of coastal phytoplankton to the surf zone are controlled by hydrodynamics and their biological characteristics. Data from a rip-channeled beach indicate that concentrations of phytoplankton are higher in the surf zone than offshore. To examine how phytoplankton is transported toward the shore,...
journal article 2018
document
Horner-Devine, Alexander R. (author), Pietrzak, J.D. (author), Souza, Alejandro J. (author), McKeon, Margaret A. (author), Meirelles, Saulo (author), Henriquez, M. (author), Flores, Raúl P. (author), Rijnsburger, S. (author)
We present a new mechanism for cross-shore transport of fine sediment from the nearshore to the inner shelf resulting from the onshore propagation of river plume fronts. Onshore frontal propagation is observed in moorings and radar images, which show that fronts penetrate onshore through the nearshore and surf zone, almost to the waterline....
journal article 2017
document
Hop, M. (author)
The Rhine ROFI ( region of freshwater influence) is a dynamic area where various processes and timescales come together. Research has shown that stratification caused by the freshwater outflow of the Rhine alters the tidal currents in front of the Dutch coast. In the case of the Netherlands the tide behaves like a kelvin wave, which causes...
master thesis 2017
document
Dijk, M. (author)
Voor de berekening van de grootte van het dwarstransport zijn momenteel in Nederland twee computermodellen in gebruik, te weten UNISEST-TC en DUROSTA. UNISEST-TC is ontwikkeld voor 'algemeen' gebruik, met gemiddelde condities. DUROSTA is ontwikkeld voor gebruik voor zware condities, waarbij hoge waterstanden kunnen optreden en een zware...
master thesis 2002
document
Van der Kraan, M. (author)
Deze afstudeeropdracht betreft het onderzoek naar het mogelijke versteilen van de Hollandse kust. Het versteilen van de kust is het verdiepingsverschijnsel waarbij de dieptelijnen kustwaarts verschuiven. Deze verschuivingen van de dieptelijnen gaan gepaard met zandverlies op dieper water waardoor het kustprofielletterlijk steiler wordt. Dit...
master thesis 1999
document
Nipius, K.G. (author)
De belangstelling voor het gebruik van de (natte) kustzone en de Noordzee als bouwlocatie is de laatste jaren sterk toegenomen. Zowel initiatiefnemers als de overheid zijn erbij gebaat dat effecten van de aanleg van kustplannen in voldoende mate kunnen worden voorspeld. De recente toename in belangstelling voor de lange termijn effecten in de...
master thesis 1998
document
Koeman, A.H. (author)
Een groot deel van de Nederlandse kust bestaat uit zand, waardoor de ligging van de kust niet vast is, maar constant in beweging is onder invloed van wind, golven en stromingen. Om de (zandige) kust goed te beheren is het nodig dat voorspeld kan worden wat er met de kust in de toekomst gaat gebeuren, door verschillende klimatologische...
master thesis 1998
document
Kuyl, M. (author)
Bij de bestudering van kusttransport processen is er nog steeds behoefte aan eenvoudige modellen waarmee deze processen gemodelleerd kunnen worden. Een dergelijk model is het lagenmodel (Bakker, 1968). Het lagenmodel is onder andere bruikbaar voor het berekenen van dwarstransporten die optreden door een verstoring van een kustprofiel. De...
master thesis 1998
document
Van der Biezen, S.C. (author)
In the scope of NOURTEC, an EEC project, efforts are made to simulate the behaviour of executed foreshore supplies with the aid of mathematical computer models. One of the models used are line models. On behalf of the DUT two studies contribute to NOURTEC line modelling. One concentrates on the longshore transport, and the present study focuses...
master thesis 1995
document
Zhang, C.K. (author)
Data analysis of Delta flume observations and calculationsThe objective of the present study is to analyse the measurement data of profiles and velocity moments, to derive the measured cross-shore sediment transport rates from the profile records and to compare the observed transport rates with the results from several existing prediction models...
report 1994
document
Reniers, A. (author)
Parameterization of long waves for the calculation of cross shore transport.
report 1993
document
Roelvink, J.A. (author), Reniers, A. (author), Meijer, T.J. (author)
In this abstract we discuss the analysis of wave and profile measurements in the Grosse Wellenkanal, reported in Dette & Uliczka (Coastal Sediments, 1988) of which the raw data were made available by J. Oelerich in January 1992. This analysis provides us with accurate data not only on the profile development, but also on the variation in time...
report 1990
document
Stive, M.J.F. (author)
In the first phase of the detailed nodelling of cross-shore sediment transport under random waves a model is constructed which adopts a vertically integrated transport description for sheetflow situations. The formulation of the transport as a function of the instantaneous velocity field is based on the approach of Bailard (1981). This approach...
conference paper 1985
document
Van Overeem, J. (author)
In samenwerking tussen Rijkswaterstaat afdeling Kustonderzoek van de Directie Waterhuishouding en Waterbeweging en de vakgroep Kustvlaterbouwkunde van de Technische Hogeschool in Delft is een serie rekenprogrammma's tot stand gekomen met het doel de veranderingen van kustvormen onder invloed van golfaanval te voorspellen. In 1975 heeft Casteleyn...
master thesis 1978
Searched for: subject%3A%22cross%255C+shore%255C+transport%22
(1 - 14 of 14)