Searched for: subject%3A%22deltagoot%22
(1 - 10 of 10)
document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” onderzoeken Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP) en enkele marktpartijen of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen...
report 2015
document
van Steeg, P. (author)
In het kader van het “Vergelijkend onderzoek zetstenen voor dijken” onderzoeken Rijkswaterstaat, drie noordelijke waterschappen (in Project Overstijgende Verkenning van het Hoogwaterbeschermingsprogramma HWBP) en enkele marktpartijen of zetstenen slimmer ingezet kunnen worden bij dijkversterkingen. Het onderzoek richt zich op twee eigenschappen...
report 2015
document
Davidse, M.P. (author)
This report describes the analysis of a Delta flume experiment on an asphaltic concrete revetment performed in the year 1991. In the experiment the strain at the underside of the revetment is measured together with the deflection of the revetment and the wave impact pressure which causes the strain. In the years after the experiment some...
report 2009
document
Davidse, M.P. (author)
In this survey a summary is given of the studied literature. The goal of the survey is to summarize the current knowledge about wave impacts. In the Netherlands after the flood in 1953 engineers and the government realized that a new approach was needed to make sure flooding could be prevented in the future. Money was invested in getting more...
report 2009
document
Bezuijen, A. (author), Stoutjesdijk, T.J.P. (author)
Reeds in een vroeg stadium van het onderzoek naar taludbekledingen van gezette steen kwam het toepassen van een infiltratiemeting als middel om de eigenschappen van een constructie te bepalen ter sprake. Zo zijn er rapporten verschenen, waarin analytische formulering van het systeem wordt uitgewerkt (Sellmeijer), en zijn in 1983 proeven gedaan...
report 1993
document
Wouters, J. (author)
In de loop van de jaren zijn er verschillende modellen ontwikkeld om de stabiliteit van een steenzettirig te berekenen, zoals het analytische model en het numerieke model "STEENZET11. Ter verificatie van deze twee modellen zijn er grootschalige model proeven uitgevoerd. In het voorliggende raeetverslag worden deze proeven beschreven. Als...
report 1991
document
Van der Meer, J.W. (author)
Het eerste gedeelte van het M1983 onderzoek bestond uit ongeveer 300 proeven op kleine schaal naar de statische stabiliteit van stortsteen taluds onder golfaanval. Het resultaat kon worden samengevat in twee nieuwe praktische stabiliteitsformules waarin de meest belangrijke parameters waren bijeengebracht (verslag M1983 deel I) . Het tweede...
report 1989
document
Klein Breteler, M. (author)
In het kader van het onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in 1986 een parametrisch model ontwikkeld voor de stijghoogte op het talud op het voor bezwijken maatgevende moment. Later is een heranalyse van de metingen uitgevoerd, hetgeen leidde tot drie empirische formules. Hiermee is de met twee lijnstukken...
report 1988
document
Van der Meer, J.W. (author), Burger, A. (author)
Uit experimenteel en rekenkundig onderzoek was het vermoeden ontstaan dat een constructie van rechthoekige betonblokken rechtstreeks op een met geotextiel afgedekte zandlaag mogelijk een goede en goedkope taludverdediging is. Daarom is in 1983 Deltagoot-onderzoek uitgevoerd, waarin de stabiliteit van een dergelijke constructie is onderzocht. Bij...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
In april 1983 is in opdracht van Bitumarin, B.V. door het Waterloop-kundig Laboratorium, in samenwerking met het Laboratorium voor Grondmechanica onderzoek verricht naar de stabiliteit van een dijkbekleding van Fixtone, open-steenasfalt op een talud met een helling van 1:3. Aangezien bitumineuze materialen in verband met materiaaleigenschappen...
report 1983
Searched for: subject%3A%22deltagoot%22
(1 - 10 of 10)