Searched for: subject%3A%22deltawerken%22
(1 - 20 of 44)

Pages

document
Steenhuis, M. (author), van Doorn, J. (author), Voegman, L. (author), Walda, M. (author), Meurs, P. (author)
De veiligheid staat voorop, maar de Deltawerken hebben ook een grote cultuurhistorische betekenis. Deze pilotstudie gaat daarop in. De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed en Rijkswaterstaat hebben een convenant opgesteld waarin onder meer is vastgelegd dat de cultuurhistorische waarden van waterstaatswerken bij transformaties moeten worden...
report 2015
document
Troost, K. (author), Tangelder, M. (author), Van den Ende, D. (author), Ysebaert, T.J.W. (author)
A large-scale coastal engineering project (the ‘Delta works’) changed large-scale, dynamic estuarine nature in the southwest of the Netherlands into a diverse mosaic of ecosystems with different characteristics. This led to a suite of ecological problems, which is why plans are made to restore estuarine dynamics. Until today the effect of the...
report 2012
document
Slob, M. (author), Ligtvoet, W. (author), Kuiper, R. (author), Van Egmand, P. (author)
Rijn-Schelde Delta: gedeelde langetermijnvisie noodzakelijk voor goed afgestemde investeringsbeslissingen Welke economische perspectieven zijn er binnen de Rijn-Schelde Delta? Is de A4 te beschouwen als een economische ontwikkelingszone voor de Delta of alleen als transportas? Hoe om te gaan met veiligheid en met zoet- en zoutwater in de Delta?...
report 2012
document
Bosboom, J. (author), Fuchs, M. (author)
Interviews met een viertal emiritus hoogleraren in de waterbouwkunde over driekwart eeuw waterbouwkunde. Met een naschrift van Marcel Stive en Han Vrijling
book 2006
document
Stamhuis, E. (author)
Dit document biedt een persoonlijke terugblik van de in 1998 overleden hoogleraar civiele techniek Eize Stamhuis, die bij de Deltadienst een stempel heeft gezet op de afsluitingstechnieken voor een aantal Deltawerken: de Zandkreekdam, de Veerse-Gatdam, de Grevelingendam, de Volkerakdam, de Haringvlietdam en de Brouwersdam. Voor deze werken zijn...
report 1998
document
Visser, T. (author)
Het ontwerp van onderdelen van het project Stormvloedkering wordt in 10 afzonderlijke deelnota's behandeld, wat aangeduid wordt met de term waterbouwkundige werken. Hieronder worden die onderdelen verstaan die in hoofdzaak uit grond en steenachtige materialen zijn opgebouwd. Bevat achtereenvolgens : deelnota 1 : algemene beschouwingen ; deelnota...
report 1991
document
Brochure over het Deltaplan.
report 1989
document
Kohsiek, L.H.M. (author), Mulder, J.P.M. (author)
Het ondiepe zeegebied voor de Zeeuwse en Zuid-Hollandse eilanden - de Voordelta - wordt, in tegenstelling tot het zeegebied voor de Hollandse kust, gekenmerkt door een grillig stelsel van geulen en banken. De Voordelta is de laatste decennia sterk aan het veranderen. Belangrijkste oorzaak vormt de uitvoering van het Deltaplan: de afsluiting van...
report 1989
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1988
document
Ferguson, H.A. (author)
Historisch overzicht van waterbouwkundige werken in Zeeland en op de Zuidhollandse Eilanden in de periode 1944-1988.
report 1988
document
Ferguson, H.A. (author)
In 1932 werd de Zuiderzee afgesloten en ruim een halve eeuw later op 6 oktober 1986 werd de Oosterscheldekering officieel in gebruik gesteld. In het tijdsverloop tussen deze beide grote waterstaatkundige evenementen is er veel gebeurd op het gebied der waterbouwkunde. Het grote verschil tussen deze twee afsluitwerken. beide in hun soort...
report 1986
document
Kroon, A.G. (author)
The Hydraulics division (WT) in The Hague, part of het Delta department, consists of 5 production-departments that execute the so-called "advising-proces" , i .e. they support the Deltaworks by supervising and carrying out technica1 studies. Today their planning and accounting system (PLAC) is mainly a partial and uniform time-accounting- system...
master thesis 1984
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1984
document
Mazure, P.C. (author)
report 1983
document
Anonymus, A. (author)
Driemaandelijks overzicht van de Deltawerken (Deltaplan) en gerelateerde werken (dijkversterkingen in Holland, Friesland en Groningen, Lauwerszeewerken). Aanleg stormvloedkeringen Hollandse IJssel en Oosterschelde. Afsluitdammen met caissons en kabelbaan in Veerse Gat, Brouwershavense Gat, Oosterscheldewerken, spuisluis Haringvliet,...
report 1982
document
Spaargaren, F. (author), van Oorschot, J. (author)
Evaluatie van het proces van studie en ontwerp van de stormvloedkering Oosterschelde.
report 1980
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat, het oprollen ervan en het afzinken; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het maken van een proefmat (gaasmat verschillende lagen met filtermateriaal), het oprollen van de mat; bij de fabriek in Kats.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van de beproeving van een filtermat door belasting met een plaat, om te zien of er doorponsen plaats vindt als een mat belast wordt.
report 1979
document
Spaargaren, F. (author)
Foto’s van het beproeven van de grindworsten die aan de voet van de pijlervoet van de Oosterscheldekering geplaatst gaan worden.
report 1979
Searched for: subject%3A%22deltawerken%22
(1 - 20 of 44)

Pages