Searched for: subject%3A%22dijkbekledingen%22
(1 - 13 of 13)
document
Wouters, J. (author)
Deel III. Meetverslag Deltagootonderzoek Het verslag geeft een beschrijving van grootschalig onderzoek in de Deltagoot. Het betreft een onderzoek naar de mate waarin een onbeschermde kleilaag weerstand kan bieden tegen golfklappen. Verder wordt aandacht besteed aan de stabiliteit van een steenzetting op een klei-onderlaag.
report 1993
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author), Philipse, L.A. (author)
In het kader van het TAW-onderzoek naar de stabiliteit van dijkbekledingen is de huidige kennis gebundeld over overgangsconstructies. Het betreft de overgangsconstructies tussen bekledingen van gezette steen, blokkenmatten, stortsteen, asfalt en gras, alsmede de aansluitingen naar de teen en de berm van een dijk en aansluitingen aan kunstwerken....
report 1992
document
De Vroeg, J.H. (author)
In een physisch model is onderzoek gedaan naar een onderdeel van het bezwijkmechanisme van een steenzetting onder golfaanval. Het onderzoek was gericht op het gedrag van de filterlaag na initiële schade aan de toplaag. Voor dit gedrag zijn formules afgeleid.
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author), Koenders, M.A. (author)
In dit verslag zijn zes deelverslagen gebundeld op het gebied van granulaire filters en geotextielen onder steenzettingen. De twee belangrijkste bezwijkmechanismen worden behandeld: 1) Zandtransport vanuit de basis door het granulaire filter of door het geotextiel; 2) Migratie van de fijne fractie van een filter (interne instabiliteit of...
report 1992
document
De Rijke, W.G. (author), Klein Breteler, M. (author), Stoutjesdijk, T.P. (author)
In het kader van het in de afgelopen jaren uitgevoerde steenzettingen onderzoek is voornamelijk kennis ontwikkeld over de stabiliteit van zettingen op een granulair filter. In dit rapport wordt verslag gedaan van een oriënterende bureaustudie naar de mogelijkheden voor de toepassing van de steenzettingenkennis op andere veel voorkomende typen...
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport, bestaande uit band A en B, zijn 21 deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de respons van afzonderlijke stenen in een steenzetting op een belasting door brekende golven. Er worden drie rekenmethoden gepresenteerd, namelijk het analytische model, het black-box model en het numerieke model STEENZET/1 +. Tevens zijn...
report 1992
document
Klein Breteler, M. (author), De Rijke, W.G. (author)
In het kader van het meerjarig onderzoek naar de stabiliteit van taludbekledingen van gezette steen is in dit verslag een veiligheidsfilosofie uitgewerkt. Constructies met een zetting op een granulair filter, die bovendien bij extreme golfbelasting falen door het uitlichten van een steen uit de toplaag, worden hier voornamelijk beschouwd. Er...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
In dit rapport zijn zeven deelverslagen gebundeld die alle betrekking hebben op de stijghoogte onder een toplaag van gezette steen tijdens een belasting met windgolven. Het gaat hierbij primair over de relatie tussen de stijghoogte op het talud enerzijds en onder de toplaag anderzijds. Hieraan toegevoegd (sectie 1) is een overzicht van de...
report 1991
document
Klein Breteler, M. (author)
Dit verslag beschrijft de resultaten van een oriënterende bureaustudie naar de gevolgen van golfbelasting op gezette dijkbekledingen met initiële schade aan de toplaag. Er wordt een overzicht gegeven van de beschikbare kennis over reststerkte (restweerstand), gekarakteriseerd door de tijdsduur tussen initiële schade en de blootlegging van ds...
report 1991
document
De Quellerij, L. (author), Nieuwenhuis, E.F.M. (author), Van der Meer, M.T. (author)
De opzet van onderhavig rapport is gebaseerd op een directe behandeling van de schadebeelden (dat wil zeggen de schadecatalogus en de bijbehorende schadeontwikkeling) voor de vier concrete dijkvakken. In hoofdstuk 2 wordt de hiervoor gevolgde methodiek beschreven. Vervolgens worden de schadebeelden voor de verschillende dijkvakken in de...
report 1989
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1984
document
De Vries, J.T. (author)
report 1983
document
De Vries, J.T. (author)
report 1979
Searched for: subject%3A%22dijkbekledingen%22
(1 - 13 of 13)