Searched for: subject%3A%22dijktraject%22
(1 - 2 of 2)
document
Vernimmen, Stan (author)
The water levels along the dike of Kampen are affected by the magnitude of the discharge on the IJssel and the water level set-up caused by the wind characteristics on the IJsselmeer. The Kampereiland has been assigned as a retention area to reduce the water levels near Kampen during a storm. This area should store excess water during a storm at...
master thesis 2021
document
Cruz, G. (author)
Als afstudeeronderwerp heb ik gekozen voor het bestuderen en het nader uitwerken van een plan, conform de huidige normen en randvoorwaarden, voor de verbetering van het dijktraject vanaf de bebouwde kom van Dodewaard tot aan de Kerncentrale. Het accent van het afstudeerwerk ligt op de constructieve en uitvoeringstechnische aspekten van de...
master thesis 1988