Searched for: subject%3A%22dike%255C+breach%22
(21 - 31 of 31)

Pages

document
Vroeg, J.H. de (author)
report 1999
document
Kernkamp, H.W.J. (author), Jonge, J.J. de (author)
report 1997
document
Bakker, W.T. (author), Van der Graaff, J. (author), Kraak, A. (author), Smit, M.J. (author), Snip, D.W. (author), Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In deze rapportage wordt een samenvatting van de achtergronden, de voorbereiding en het verloop van de beide proeven gegeven. Aan de successen die zijn behaald en de lessen die zijn geleerd, wordt aandacht besteed. De proeven vormen een onderdeel van het onderzoek naar dijkdoorbraakprocessen dat in opdracht van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde...
report 1996
document
Ten Hove, S. (author)
In de nacht van dinsdag 11 op woensdag 12 augustus 1992 is de westelijke dijk langs het A.G. Wildervanckkanaal tijdens de aanleg van een gasleiding doorgebroken. Daarbij is een groot deel van de aangrenzende Tussenklappenpolder overstroomd en heeft het land een aantal dagen onder water gestaan. Aan de in de polder gelegen akkerbouw, industrie en...
report 1994
document
Steetzel, H.J. (author)
Het voorliggende onderzoek heeft tot doel inzicht te verschaffen in de wijze waarop het verloop van het instroomdebiet en de binnenwaterstand afhangen van de breedtegroei van de bres. De resultaten van deze verkenning geven aan in hoeverre (of en zoja, met welke middelen) nader onderzoek naar het proces van bresgroei gewenst is en wat de...
report 1993
document
Steetzel, H.J. (author), Visser, P.J. (author)
In het kader van het meerjarig onderzoek naar bresgroei is in dit verslag de vertikale ontwikkeling van een initiële bres beschreven aan de hand van de resultaten van een modelonderzoek.
report 1992
document
Fujita, Y. (author), Tamura, T. (author), Muramoto, Y. (author)
Vertaling van een origineel Japans rapport naar the Nederlands. Flood damage due to a bank breach increases with a river water inflow through it, which is enlarged by a hydraulic action of the inflow, while the influx rate is controlled by the geometry of the breach as weil as the stage and discharge of the river. For the purpose of predicrion...
report 1984
document
Fujita, Y. (author), Tamura, T. (author), Muramoto, Y. (author)
Vertaling van een origineel Japans rapport naar the Nederlands. Flood damage due to a bank breach increases with a river water inflow through it, which is enlarged by a hydraulic action of the inflow, while the influx rate is controlled by the geometry of the breach as weil as the stage and discharge of the river. For the purpose of predicrion...
report 1984
document
Waarsenburg, F.M. (author), Van Dam, P. (author)
De hiernavolgende notitie geeft een korte samenvatting van literatuur met betrekking tot de dijkdoorbraak van december 1894 in de Nieuw-Strijenpolder op het eiland Tholen. De dijkdoorbraak werd waarschijnlijk veroorzaakt door een zandmeevoerende wel.
report 1980
document
Tyler, William Ferdinand (author)
Description of the banks of the Yellow River, protection works. Also describes the works of Johannis de Rijke; especially mentions “pakwerk”. Description of rive regulation works and groynes. Publication contains a longitudinal profile and several maps.
report 1906
document
Malelé, Jan (author)
Short description of a breach and repair of a polder dike in Belgium (Nieuw-Zuiddorpepolder) round 1730
report 1731
Searched for: subject%3A%22dike%255C+breach%22
(21 - 31 of 31)

Pages