Searched for: subject:"dioxine"
(1 - 3 of 3)
document
Van den Heuvel-Grevel, M.J. (author), Leonards, P.E.G. (author), Vethaak, A.D. (author)
Eind 2004 hebben de Vrije Universiteit Brussel en het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid in België een persbericht verzonden, waarin zij de resultaten presenteerden van een afstudeerrapport over een mogelijke verontreiniging met dioxinen en dioxine-achtige PCB’s van onder meer de Scheldemonding. Dit persbericht heeft geleid tot vragen...
report 2006
document
Anonymous, A. (author)
In recente metingen van dioxineachtige stoffen in baggerspecie met de DR-CALUX assay zijn in de periode 2001 t/m2004 in aantal havenvakken uit het Rijnmondgebied een verhoogde waarden gevonden, waarvoor tot nu toe geen sluitende verklaring kon worden gegeven. Onder auspiciën van het RIKZ is op 20 juli 2005 een workshop met een aantal dioxine...
report 2005
document
Terli, E. (author), Van Erven, J. (author), Van Laarhoven, B. (author), Van der Nat, K. (author)
Document(en) uit de collectie Chemische Procestechnologie
report 2001