Searched for: subject%3A%22discharge%255C%2Bcapacity%22
(1 - 13 of 13)
document
Gao, Yayun (author)
As one of the most important ecosystems on the planet, the coastal zone accommodates a denser population than the hinterland and faces faster urbanization and higher population growth. Meanwhile, the coastal zone is exposed to several climate change disasters in the context of a sensitive environment dominated by water. It is considered with...
master thesis 2021
document
Wildeboer, Rik-Jan (author)
master thesis 2017
document
Ogink, H.J.M. (author), Stolker, C. (author)
report 2004
document
Maas, A. (author)
Voorspellingen van het Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC) over veranderingen in klimaat en bodemdaling geven aan dat de stijging van de zeespiegel, gecombineerd met de bodemdaling, in Nederland kan leiden tot een relatieve zeespiegelstijging van 25 cm tussen het jaar 2000 en 2050. Een ander verwacht effect van de...
master thesis 2002
document
Diermanse, F.L.M (author)
report 2002
document
report 2002
document
Klijn, F. (author), Maaten, R. (author), Buren, R. van (author), Crebas, J. (author), Schijndel, S.A.H. van (author), Stolker, C. (author)
report 2001
document
Asmerom, K.J.H.K. (author)
Ter vergroting van de afvoercapaciteit zullen er in de toekomst door aanleg van nevengeulen langs het rivierengebied nieuwe splitsingspunten ontstaan. Het is daarom belangrijk voldoende voorspellende kennis te hebben van het morfologisch gedrag van deze splitsingspunten. In deze studie staat het l-dimensionale gedrag van de lokale bodemligging t...
master thesis 2001
document
Crebas, J.I. (author), Heynert, K.V. (author)
report 2000
document
Crebas, J.I. (author), Heynert, K.V. (author), Dijkman, J.P.M. (author)
report 2000
document
report 1981
document
Ligteringen, H. (author)
report 1975
document
Zegers, E.B. (author)
report 1970
Searched for: subject%3A%22discharge%255C%2Bcapacity%22
(1 - 13 of 13)