Searched for: subject%3A%22dispersie%22
(1 - 20 of 20)
document
Luo, Changliang (author)
It is a common case that resources belong to different people who are distributed across the world. So, for making good use of resources, people have to cooperate with each other. Cooperation is important not only in the physical world but also in cyberspace. Computers holding different resources also need to cooperate with others. The problems...
master thesis 2017
document
Tanaskoski, R.J.H. (author)
No scalable privacy-enhancing technologies exists that is capable of anonymous HD video streaming. Our paper discusses the new anonymizer built into Tribler, a social content-sharing client. With anonymous HD-video streaming as the main objective requirements as at least 10 Mbit/s throughput, user bandwidth donations and NAT-traversal are...
master thesis 2014
document
Drif, A. (author), Austin, S.E. (author), Ko, W.K.H. (author), Tan, J.E.T. (author)
Since their invention, TV's have become one of the most popular media devices and can be found in almost every livingroom in the world. For a long time, the functionality of the TV stayed the same: the ability to view television programs at certain fixed times of the day. Recently there has been development in the television market adding...
bachelor thesis 2012
document
Van Opbroek, A.G. (author)
bachelor thesis 2010
document
Vliet, F.W.J. van (author)
report 1997
document
Van Nispen, A.R.M. (author)
Op de Technische Universiteit te Delft is in 1986/1987 door de afstudeerders J.F.X. Urbanus en J.H.G. Vreeburg een computerprogramma ontwikkeld dat de waterbeweging en de stofverspreiding in een waterbeheerseenheid beschrijft. Dit programma "CALAM" is geschreven als calamiteitenmodel voor het Noordelijk Deltabekken waar zich belangrijke...
master thesis 1988
document
Hooijkaas, L.J. (author), Manschot, J. (author)
Voor de drinkwaterleidingbedrijven is in 1987, door de vakgroep Gezondheidstechniek en Waterbeheersing van de TU model CALAM ontwikkeld. CALAM moet het mogelijk maken oa in geval van calamiteuze lozingen snel en accuraat de stofverspreiding in het Noordelijk Deltabekken en de invloed van mogelijke beheersmaatregelen hierop te voorspellen. In de...
master thesis 1988
document
Pagee, J.A. van (author), Markus, A.A. (author)
report 1988
document
Abraham, G. (author)
report 1986
document
Battjes, J.A. (author)
Basisvergelijkingen, lineare theorie, dispersierelatie, niet-lineaire theorieen, terugkaatsing, breking en oploop tegen een helling, diffractie.
lecture notes 1986
document
Lantsheer, C. (author), Neerings, H. (author)
Dit rapport geeft een overzicht van de voortgang van het onderzoek naar het optreden van een laminaire korreldispersiestroming op een talud. Eerder onderzoek werd verricht door Mastbergen naar aanleiding van zijn rapport "De dynamica van een laminaire korreldispersiestroming langs een talud". Hij konkludeert uit zijn onderzoek in een...
master thesis 1984
document
Van Mazijk, A. (author)
In dit rapport worden een- en twee-dimensionale wiskundige modellen ontwikkeld, waarmee concentratieverdelingen van al dan niet afbreekbare, geloosde stoffen in een rivier kunnen worden bepaald (tussen de geloosde stof en het ontvangende rivierwater bestaan geen dichtheidsverschillen). De modellen hebben betrekking op continue en momentane ...
report 1984
document
Karelse, M. (author)
report 1981
document
Karelse, M. (author)
report 1981
document
Soerjadi, R. (author)
Dispersie wordt in dit rapport gedefinieerd als de verstrooiing van een wolk van deeltjes veroorzaakt door een stochastisch spreidingsmechanisme. In veel gevallen kan het dispersie-proces bij benadering warden beithreven door een differentiaalvergelijking, ook wel genoemd de dispersie-vergelijking. Zo'n vergelijking is in 1972, met behulp van...
master thesis 1979
document
Karelse, M. (author)
report 1979
document
Karelse, M. (author)
report 1979
document
Karelse, M. (author)
report 1978
document
Abraham, G. (author)
report 1974
document
Koenis, J.P. (author)
Bij dit afstudeeronderzoek was het de opzet een begni te maken met het onderzoek naar het verschijnsel diffusie en dispersie in een rivierbocht, waarbij door spiraalstroming in de bocht extra spreiding ontstaat. Om aansluiting te krijgen met gelijkluidende onderzoeken in de literatuur is eerst een onderzoek gedaan op een rcht stuk van de...
master thesis 1974
Searched for: subject%3A%22dispersie%22
(1 - 20 of 20)