Searched for: subject:"dispersie"
(1 - 2 of 2)
document
Battjes, J.A. (author)
Basisvergelijkingen, lineare theorie, dispersierelatie, niet-lineaire theorieen, terugkaatsing, breking en oploop tegen een helling, diffractie.
lecture notes 1986
document
Van Mazijk, A. (author)
In dit rapport worden een- en twee-dimensionale wiskundige modellen ontwikkeld, waarmee concentratieverdelingen van al dan niet afbreekbare, geloosde stoffen in een rivier kunnen worden bepaald (tussen de geloosde stof en het ontvangende rivierwater bestaan geen dichtheidsverschillen). De modellen hebben betrekking op continue en momentane ...
report 1984