Searched for: subject%3A%22doorlatendheid%22
(1 - 14 of 14)
document
Klein Breteler, M. (author)
Naar aanleiding van de geconstateerde verschillen tussen de berekende toplaagdoorlatendheid van een steenzening en de gemeten waarden, zijn de formules nader bekeken en zijn een aantal verbeteringen doorgevoerd. Daarbij is als doel gesteld de berekende en gemeten waarden minder dan 30% van elkaar te laten verschillen. De volgende wijzigingen...
report 2002
document
Klein Breteler, M. (author)
report 2002
document
Kuiper, C. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2001
document
Smith, G.M. (author), Klein Breteler, M. (author)
report 2000
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1999
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1999
document
Slager, S.E.M. (author)
De doorlatendheid van zand kunnen bepalen met één gegeven, de bepalende korreldiameter, is wegens het gemak in gebruik lange tijd een streven geweest, en is het nog steeds. De relatie tussen korreldiameter (d) en doorlatendheid (K-waarde) is door velen aangetoond, maar twijfel is er of deze relatie ook aanwezig is voor sterk gegradeerde...
master thesis 1998
document
Petit, H.A.H. (author), Bosch, P. van den (author), Gent, M.R.A. van (author)
report 1994
document
Van der Meer, J.W. (author), Klein Breteler, M. (author)
Tijdens het onderzoek naar de stabiliteit van steenzettingen is reeds in een vroeg stadium het belang onderkend van de verhouding tussen de doorlatendheid van het filter en die van de toplaag. Een eerste aanzet voor het opstellen van formules voor deze doorlatendheden is gegeven in deel VII van deze verslagenreeks over steenzettingen. Het...
report 1990
document
Klein Breteler, M. (author)
report 1990
document
Maat, S. (author)
report 1984
document
Anonymus, N.N. (author)
report 1977
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1972
document
report 1963
Searched for: subject%3A%22doorlatendheid%22
(1 - 14 of 14)