Searched for: subject%3A%22drempels%22
(1 - 20 of 33)

Pages

document
Geleynse, N. (author)
report 2007
document
Agtersloot, R.C. (author), Verwey, A. (author)
Met behulp van het CFD-programma CFX is nagegaan hoe groot de door drempel opgewekte turbulentie is. Er zijn 3 verschillende geometriën en drie verschillende aanstroomsituaties beschouwd. Omdat de CFX resultaten teveel bleken af te wijken van meetgegevens zijn de berekeningen vervolgens nogmaals uitgevoerd met Delft3D. De belangrijkste conclusie...
report 1998
document
Verwey, A. (author), Agtersloot, R.C. (author)
report 1998
document
Van Schijndel, S.A.H. (author), Kranenburg, C. (author)
Jachthavens aan rivieren slibben steeds verder dicht. Als gevolg hiervan lopen de kosten voor het beheer van een dergelijke haven zo hoog op dat enkele havens misschien zelfs moeten sluiten. Daarom is er landelijk een onderzoek gestart om te bezien of de aanslibbing verminderd kan worden door aanpassing van de vormgeving van de haven....
report 1997
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1993
document
Wal, M. van der (author), Driel, G. van (author), Verheij, H.J. (author)
report 1991
document
Bresters, J.T. (author), Van der Velden, J.F. (author)
Bij Terneuzen liggen momenteel drie sluizen, die de Westerschelde met het kanaal van Gent naar Terneuzen verbinden. Eén sluis wordt voor de binnenvaart gebruikt, de andere twee kunnen voor de zeevaart worden ingezet. De grootste zeesluis (de Westsluis) heeft afmetingen van 290 * 40 m. Om Gent toegankelijk te maken voor grotere schepen tot 200...
master thesis 1988
document
Riemers, E. (author)
De doelstelling van deze afstudeeropdracht is een analyse te maken of een eventuele stormvloedkering in de Nieuwe Waterweg technisch en economisch haalbaar is. In de hoofdstudie is gekozen voor een opdrijvende dakstuw, welke is gelegen in een open betonnen drempel op de bodem van de Nieuwe Waterweg In deze deelstudie zal gekeken worden naar de...
master thesis 1988
document
Jorissen, R.E. (author)
Benedenstrooms van een constructie is er sprake van een stroomvertragingsgebied. Tengevolge van de versterking van de turbulentie-intensiteit in dit gebied neemt de zandtransportcapaciteit van de stroom plaatselijk toe. Als gevolg van deze toename treedt voorbij het beschermde deel van de bodem een lokale ontgronding op. Wanneer een bepaalde...
master thesis 1987
document
Kleef, E.A. van (author)
report 1986
document
Akkerman, G.J. (author)
report 1985
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1985
document
Wal, M. van der (author)
report 1985
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1985
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1982
document
Thabet, R.A.H.A. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1981
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1980
document
Konter, J.L.M. (author)
report 1980
Searched for: subject%3A%22drempels%22
(1 - 20 of 33)

Pages