Searched for: subject%3A%22drempels%22
(21 - 33 of 33)

Pages

document
Akkerman, G.J. (author)
report 1980
document
Graauw, A.F.F. de (author)
report 1979
document
Rapport in meerdere delen, eindrapport. Deel 1: samenvatting en conclusies. Deel 2: hfst 2 t/m 5.6. Deel 3: hfst 5.7 t/m 8. Deel 4 bevat de figuren van deel 2. Deel 5 bevat de figuren van deel 3. Deel 6 bevat het fundatiebed en de uitvoeringsaspecten. Interim Rapport bevat: hydraulisch onderzoek, stabiliteit van de breuksteen, filteropbouw,...
report 1978
document
Konter, J.M.L. (author)
report 1978
document
Van der Does de Bye, M.R. (author), Swart, J. (author), Vrijling, J.W. (author)
Zoals bekend wordt in nota DREMBU-M-78023 (Eindrapport Drempelontwerp) voor het fundatie bed de oplossing, bestaande uit een laag grof zand van 0,3 - 1 a 2 mm en een laag gegradeerd materiaal van 0,3 - 32 mm voorgesteld.(zie voor de korrelverdelingen bijlage 1). V~~r de beoordeling van de filterwerking van deze oplossing was het noodzakelijk een...
report 1978
document
Adihardjo, R.S. (author)
report 1977
document
Jong, R.J. de (author)
report 1977
document
De Looff, D. (author)
Reeds jarenlang vormt het Nauw van Bath in het bovenstroomse deel van de Westerschelde een der moeilijkst te bevaren geulgedeelten van de scheepvaartweg van en naar Antwerpen. Als gevolg van het verrichten van omvangrijke baggerwerken langs de noordoostelijke rand van de Plaat van Saaftinge (bijlage 1) heeft de in scheepvaartkringen beruchte...
report 1976
document
De Groot, M.B. (author)
Hier volgt de beschrijving van een berekeningsmethode van de stabiliteit van stortsteen op een drempelconstructie, allereerst in permanente stroom. Dit probleem werd uitgebreid bestudeerd in het Waterloopkundig Laboritorium ten behoeve van de Deltawerken. Het resultaat bestond uit twee formules (zie par 2), die wel practisch zijn, maar slechts...
master thesis 1976
document
De Groot, M.B. (author)
Aanpassing van beschikbare formules om zo te komen tot een practisch bruikbare rekenmethode voor het bepalen van de stabiliteit van breuksteen in een drempelconstructie.
report 1975
document
Adihardjo, R. (author)
report 1972
document
Adihardjo, R. (author)
report 1970
document
Van de Kreeke, J. (author)
Uit de proeven blijkt, binnen de grenzen van de onderzochte toestanden, dat de kritieke gemiddelde snelheid (vkr) kan worden voorgesteld door als een functic van de logarithme van de waterdiepte boven de dam (h dam). De grootste aantasting vindt plaats ter plaatse van de benedenkruinlijn.
report 1963
Searched for: subject%3A%22drempels%22
(21 - 33 of 33)

Pages