Searched for: subject%3A%22droogte%22
(1 - 2 of 2)
document
Oostindie, K. (author), Wesseling, J.G. (author), Ritsema, C.J. (author)
In deze studie is onderzocht of een normering voor de belastingsituatie droogte kan worden opgesteld, uit het oogpunt van de verdroging van een veenkade en rekening houdend met het waterafstotend gedrag van veen. Ook is onderzocht of op basis van genormeerde droogteperioden een aanzet kan worden gegeven voor de schematisering van de freatische...
report 2011
document
Blommaart, P. (author)
Het document betreft een samenvatting van een presentatie van Peter Blommaart, projectleider Waterkeren bij de afdeling Waterkeren (AK) van de Dienst Weg- en Waterbouwkunde (DWW) van Rijkswaterstaat. Deze presentatie richt zich op de gebeurtenissen in Wilnis. Er wordt ingegaan op: • De locatie van de afschuiving (waar is het gebeurd?). • De...
report 2003