Searched for: subject%3A%22duinvoetverdediging%22
(1 - 5 of 5)
document
Steetzel, H.J. (author)
In het kader van onderzoek naar de veiligheid van de Nederlandse kust is in opdracht van de Technische Adviescommissie voor de Waterkeringen (TAW) een modelonderzoek uitgevoerd naar de tijdens stormvloed te verwachten ontgrondingskuilen voor duinvoetverdedigingen. De resultaten van dit modelonderzoek geven aan dat de ontgrondingen in het...
report 1987
document
Anonymus, N.N. (author)
Eind 1983 is in de Deltagoot van het Waterloopkundig Laboratorium een onderzoek uitgevoerd naar de reducerende werking van een duinvoetverdediging, in de vorm van een asfalt-zandlichaam, op de duinafslag. Aangezien de asfaltslab van drukopnemers was voorzien zijn tevens de drukbelastingen gemeten onder golfaanval. Dit rapport bevat de verwerking...
report 1986
document
Van Overeem, J. (author)
In de leidraad worden de duinvakken die verdedigd zijn met harde konstrukties, zoals duinvoetverdedigingen, voorlopig beoordeeld door de verdediging afwezig te veronderstellen. Het is echter te verwachten dat een goede duinvoetverdediging een reducerende werking heeft op de hoeveelheid duinafslag tijdens superstormvloed. Dat een...
report 1985
document
Anonymus, N.N. (author)
In zijn brief van 17 mei 1983, no. 83/1542 verleent het Dagelijks Bestuur van het Waterschap Walcheren opdracht aan het Waterloopkundig Laboratorium voor de uitvoering van een modelonderzoek naar duinafslag onder superstormvloed-omstandigheden voor twee lokaties langs de kust van Walcheren. De opdracht is verleend conform de aanbieding van 12...
report 1984
document
Tilmans, W.M.K. (author)
Dit onderzoek omvatte zowel proeven met vaste waterstand, teneinde de invloed van de stormvloedstand, de golfcondities en de duinhoogte op de hoeveelheid duinafslag te bepalen, alsook proeven met variërende waterstand voor het onderzoek naar duinafslag bij meer gecompliceerde beginprofielen dan het zogenaamde referentieprofiel (gemiddeld profiel...
report 1983
Searched for: subject%3A%22duinvoetverdediging%22
(1 - 5 of 5)