Searched for: subject:"duurzaam"
(1 - 20 of 22)

Pages

document
Geldermans, R.J. (author), Rosen-Jacobsen, L. (author)
Onderzoek uitgevoerd door TU Delft, Faculteit Bouwkunde, Klimaatontwerp & Duurzaamheid in opdracht van Gemeente Rotterdam.
report 2015
document
Broersma, S. (author), Fremouw, M.A. (author), Van den Dobbelsteen, A.A.J.F. (author)
De komende jaren is een transitie nodig van eindige fossiele naar oneindige duurzame energiebronnen. Dit kan niet zondermeer in het huidige systeem en vraagt om een aanpassing van ruimtelijke planning. Duurzame energiebronnen komen in verschillende kwaliteiten voor en zijn meer gebonden aan hun locatie. Daarom is het voor een duurzame...
book 2011
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Dakbegroeiing in de stad levert een maatschappelijk voordeel in termen van leefmilieu en waterbuffering, mits toegepast op de juiste plek op grotere schaal. Dit potentieel kan alleen benut worden als de verschillende partijen zich goed organiseren in de samenwerking, en als de kosten en baten zichtbaar gemaakt kunnen worden: voor de eigenaar, de...
book 2011
document
d'Haese, N. (author)
In dit verslag worden de volgende onderwerpen behandeld: - De oprichting van het innovatieprogramma PSIBouw: de context, de doelstellingen en de opzet van het programma. - Start van het project transitiemonitoring: aanleiding, uitgangspunten en doelstelling. - Verslag eerste ronde transitiemonitoring: theoretische achtergrond, indicatoren en...
report 2009
document
d'Haese, N. (author)
Dit rapport werd geschreven door het Dutch Research Institute for Transitions in opdracht van Delft Cluster. Het rapport kadert binnen het PIZZA-project, een samenwerking tussen 6 Bsik-programma’s van de 8 voor ruimte en KSI. Het doel van dit project is een methodiek voor transitiemonitoring te ontwikkelen.
report 2008
document
Spruit, R. (author), Wilschut, D. (author), Van Deen, J. (author)
In het Delft Cluster onderzoek "Duurzame OnderhoudsStrategie (DOS) voor voorzieningen op slappe bodem" worden gereedschappen ontwikkeld om beter onderbouwde keuzes te maken voor beheer van openbare ruimte in gebieden met zettingsgevoelige ondergrond. Omdat voor het goed gebruik van deze gereedschappen betrouwbare gegevens nodig zijn, is het...
report 2007
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author)
In het kader van het DOS-onderzoek naar onderhoud van wegen op slappe bodem, wordt er een afweegmodel ontwikkeld om te kijken welke constructie het beste is bij het ophogen van wegen. Hierin wordt een afweging gemaakt tussen de volgende ophoogmaatregelen: - traditioneel ophogen met ‘zwaar’ materiaal; - ophogen met toepassing van lichtgewicht...
report 2006
document
Zwanenburg, C. (author), Lehnen, C. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een afweegmodel. Met het model kan de meest optimale maatregel worden bepaald voor het opnieuw ophogen van de openbare ruimte in woonwijken. Een belangrijk onderdeel van het afweegmodel voor het...
report 2006
document
Egyed, C.E.G. (author), Visser, H. (author), Willeboer, M.W. (author)
Eén van de belangrijke onderdelen van het Delft Clusteronderzoek ‘Duurzame onderhoudsstrategie voor voorzieningen op slappe bodem’ is het maken van een keuzemodel. Met het model kan de meest optimale maatregel worden bepaald voor het opnieuw ophogen van de openbare ruimte. Voor de input van het model en voor het vastleggen van de aanwezige...
report 2006
document
Teunissen, P.A.A. (author), Verhoeven, H. (author), Visser, H. (author)
Bij de aanleg én voor het beheer en onderhoud van gemeentelijke infrastructuur is de ondergrond een belangrijke kostenbepalende factor. Voor wegen speelt de draagkracht en vervorming van de bodem hierbij een belangrijke rol. Bijvoorbeeld een weg op een zandondergrond heeft minder intensief onderhoud nodig en heeft een langere levensduur dan op...
report 2005
document
Spruit, R. (author), Maccabiani, J. (author)
Bij de keuze voor de methode van onderhoud van wegen op slappe bodem speelt de zettingsprognose een belangrijke rol. Tegelijkertijd is het opstellen van een nauwkeurige zettingsprognose niet eenvoudig: kleine afwijkingen in invoerparameters of modellering kunnen voor een grote afwijking in de voorspelde zetting zorgen. De Geotechnische Meetlat...
report 2005
document
Spruit, R. (author), Maccabiani, J. (author)
In 2002-2003 is in een Delft Cluster project een (score)methodiek ontwikkeld waarmee het proces van het opstellen van een zettingsprognose kan worden gedocumenteerd en de nauwkeurigheid ervan worden gekwantificeerd. De oorspronkelijke systematiek is gerapporteerd in Delft Cluster rapport DC1-412-10. De systematiek is opgesteld voor toepassing...
report 2005
document
Klunder, G. (author), m.m.v. Blaauw, K. (author)
book 2004
document
Maccabiani, J. (author), Spruit, R. (author), Van Deen, J.K. (author)
De publieke ruimte met de binnenstedelijke infrastructuur van wegen, riolering, oever- en groenvoorzieningen vergt naast grote investeringen tevens een groot jaarlijks bedrag aan onderhoud. Met name in de gebieden met slechte bodemgesteldheid zijn deze jaarlijkse onderhoudskosten een grote last voor de betreffende gemeenten en lagere overheden....
report 2003
document
Hasselaar, E. (author)
book 2001
document
Klunder, G. (author)
book 1999
document
Seijffert, F., et al. (author)
Met ingang van 1 oktober 1999 heeft Frits Seijffert, hoogleraar Bouweconomie bij de faculteit Bouwkunde van de Technische Universiteit Delft, zijn functie neergelegd vanwege het bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd. Zijn afscheid was aanleiding voor het samenstellen van dit boek met de titel 'Vastgoed Reëel'. Dit boek bevat een aantal...
book 1999
document
Priemus, H. (author), Van Bueren, E. (author), Blaauw, K. (author), Hasselaar, E. (author), Klunder, G. (author), Veentjer, M. (author)
book 1999
document
Teeuw, P.G. (author), Ravesloot, C.M. (author)
Afhankelijk van de hellingshoek van een dak en de sort beplanting op het dak onderscheiden wij vier typen begroeide daken; intensief plat of hellend dak en extensief plat dak of hellend dak. Bij onderhoudsintensieve daken moet regelmatig gewied en bemest worden. Extensieve beplantingen kunnen lange droogteperiodes overleven. De constructieve en...
book 1998
document
Thomsen, A. (author)
book 1997
Searched for: subject:"duurzaam"
(1 - 20 of 22)

Pages