Searched for: subject%3A%22duwvaart%22
(1 - 20 of 21)

Pages

document
Mooijman, P.J.C. (author)
Volgens het 2e Structuurschema Verkeer en Vervoer moet de Maasroute toegankelijk worden voor tweebaksduwvaart in gestrekte formatie. De bocht in het Julianakanaal bij Elsloo is een van de knelpunten die bij de modernisering van de Maasroute opgelost dienen te worden. Ter plaatse van Elsloo maakt het kanaal namelijk een scherpe bocht om de rivier...
master thesis 1995
document
Tjabbes, P.T. (author)
In dit afstudeerrapport is gekeken naar nieuwe logistieke systemen voor het containertransport tussen Rotterdam en de inland-Rijn-terminals. Bij deze systemen wordt gebruik gemaakt van duwboten en duwbakken. Er worden in principe twee soorten duwboten onderscheiden, namelijk transportduwboten en dstributieduwboten. Langs de Rijn worden parkings...
master thesis 1993
document
Dijkstra, R.J. (author)
Het Prinses Margrietkanaal is in de huidige situatie een klasse IV kanaal. Men is momenteel bezig met het opwaarderen van dit kanaal tot klasse V kanaal. Dit gebeurt door tijdens periodiek onderhoud extra baggerwerk uit te voeren. Er zijn dan ook een achttal alternatieven ontworpen voor een klasse V kanaal die als basis voor het ontwerp van een...
master thesis 1988
document
Ackermans, P.H.J. (author)
Dit vooronderzoek handelt over de scheepvaart op het Kanaal door Zuid-Beveland. Met name wordt speciale aandacht besteed aan het verkeer in en rondom de sluizen. Omdat het huidige Kanaal door Zuid-Beveland te klein is voor de huidige klasse VI schepen, is aanpassing van het kanaal dringend gewenst. Na een korte blik in de geschiedenis van het...
master thesis 1986
document
Rijkswaterstaat (author)
other 1984
document
Europese Waterweg Transporten B.V. (author)
other 1983
document
Ferguson, A. (author)
Hoofddoel hiervan is te komen tot ontwerpcriteria voor oeververdedigingsconstructies van scheepvaartkanalen. Hiertoe is eerst onderzoek verricht naar de waterbeweging zoals die veroorzaakt wordt door in een kanaal varende schepen. Vervolgens zijn de erosie-aspecten in de vaargeul en de schade aan de oeverbekledingen onderzocht. Gezien de...
master thesis 1982
document
Pruijssers, A.F. (author)
In het vooronderzoek zijn de randvoorwaarden bepaald, welke van belang waren voor een mogelijke sluisuitbreiding te Maasbracht. Tevens is een aantal alternatieven naar voren gebracht en getoetst aan de randvoorwaarden. De drielingsluis te Maasbracht vormt een onderdeel van het Julianakanaal, een lateraal kanaal langs de Maas in Limburg. Deze...
master thesis 1982
document
Ferguson, A. (author)
Reeds sedert vele jaren wordt er door enige Rijnduwvaartrederijen, enkele hoogoven- en staalbedrijven in het Ruhrgebied en de gemeente Rotterdam bij de bevoegde autoriteiten aangedrongen-op het toestaan van 6-baksduwaart op het Nederlandse deel van de vaarroute Europoort - Ruhrgebied. Momenteel mag- op dit traject met niet meer dan 4 duwbakken...
master thesis 1982
document
Vrijer, A. (author)
report 1981
document
Kooiman, J.P. (author)
Het doel van het onderhavige onderzoek is om te bekijken wat er zoal zou moeten gebeuren om het Julianakanaal geschikt te maken voor tweebaks-duwvaart (185x11,4m2) en of deze aanpassing, die uiteraard geld gaat kosten, wel rendabel zou zijn. In het hoofdontwerp beschouwen we alleen de technische aspecten van het geheel, d.w.z. -de kanaal- en...
master thesis 1980
document
Koster, J. (author)
report 1972
document
Koster, J. (author)
report 1972
document
Koster, J. (author)
report 1970
document
Koster, J. (author)
report 1970
document
Koster, J. (author)
report 1970
document
Koster, J. (author)
report 1968
document
Koster, J. (author)
report 1967
document
Koster, J. (author), Voorde, C.B. van de (author), Bosch, J.J. van den (author)
report 1967
document
Koster, J. (author)
report 1967
Searched for: subject%3A%22duwvaart%22
(1 - 20 of 21)

Pages