Searched for: subject:"dwarsprofiel"
(1 - 7 of 7)
document
Dijker, T. (author), Knoppers, P. (author)
Onderzoek uitgevoerd door het Laboratorium voor Verkeerskunde van de Technische Universiteit Delft in opdracht van de Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat. De Adviesdienst Verkeer en Vervoer van Rijkswaterstaat voert de studie 'Capaciteitswaarden Infrastructuur Autosnelwegen - deel 2' (CIA-2) uit om de capaciteit van verschillende...
report 2001
document
Anonymous, A. (author)
Dit document betreft een bijlage behorend bij het rapport "Schermen in Waterkeringen", 2e fase: Kistdam en diepwand. Bij het ontwerp van een kistdam wordt gebruik gemaakt van een "Maatgevend dwarsprofiel". Dit dwarsprofiel beoogd een zo goed mogelijke schematisering te zijn van de bodemgesteldheid van het dijktraject waarvoor de kistdam is...
report 1991
document
Vermeulen, C.J.M. (author)
report 1990
document
De Jong, B. (author)
Ten oosten van het uitbreidingsplan "De Oostermeent" nabij Huizen is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. De doorstroomopening in deze verbinding tussen Gooimeer en Eemmeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart zelden hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke...
report 1973
document
Roest, P.W. (author)
report 1972
document
Anonymous, A. (author)
Bij Muiderberg is een brugverbinding ontworpen tussen de zuidkust van het IJsselmeer en Zuidelijk Flevoland. Het netto dwarsprofiel van de aldus ontstane verbinding tussen IJmeer en Gooimeer dient zo groot te zijn dat de scheepvaart geen hinder ondervindt van te grote stroomsnelheden en dat geen gevaarlijke ontgrondingen optreden. Uit berekening...
report 1960
document
Van der Made, J.W. (author)
Dit rapport beschrijft het ontwerp van het Noordzeekanaal op basis van het ontwerp van het Panama Sea Level Canal. 2 schepen van 60.000 ton moeten elkaar kunnen passeren, hellingen van de taluden worden 1:3 tot 1:4 en eisen zijn gesteld aan de vaarsnelheid bij een zekere diepgang.
report 1958
Searched for: subject:"dwarsprofiel"
(1 - 7 of 7)