Searched for: subject:"dynamisch%5C+gedrag"
(1 - 2 of 2)
document
Somers, C. (author)
In de ontwerpfase van de Maeslant Kering zijn door het WL tweedimensionale en driedimensionale modelproeven uitgevoerd. Tijdens de driedimensionale proeven werd een aantal niet voorziene instabiliteiten waargenomen. Naar aanleiding van deze proefresultaten werden het deurprofiel en de vormgeving van de onderzijde veranderd, zodat de stabiliteit...
master thesis 1995
document
Van Rhee, C. (author)
De klepstuw kan in een terruggekoppelde trilling raken, als bij een zekere afvoer de lucht onder de straal wordt weggezogen en vervangen door water. De terugkoppeling treedt op via ingesloten water. Dit verslag geeft de resultaten van een theoretisch model ter bepaling van de negatieve demping benedenstrooms van de stuw die het gevolg is van de...
master thesis 1984