Searched for: subject%3A%22ecologisch%255C%2Bherstel%22
(1 - 7 of 7)
document
Tatman, S. (author), Holzhauer, H. (author), Duren, L.A. van (author)
report 2007
document
Coops, H (author), Geest, G.J. van (author)
report 2007
document
Kranenbarg, J. (author)
report 2006
document
Kranenbarg, J. (author)
report 2004
document
Stikvoort, E. (author), Graveland, J. (author), Eertman, R.H.M. (author)
Het rapport Leve(n)de Noordrand is door RIKZ in opdracht van Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland opgesteld. Het geeft een toekomstvisie op het herstel van het ecologische functioneren van de Noordrand op basis van een analyse van het huidige en vroegere ecologische functioneren, en de specifieke mogelijkheden en beperkingen van het gebied als...
report 2002
document
Eertman, R.H.M. (author)
Rijkswaterstaat directie Zuid-Holland streeft naar ecologisch herstel van de Rijn-Maas-monding. Het Rotterdams havengebied vormt de noordelijke tak van de Rijn-Maas-monding en kan worden gekarakteriseerd als een estuarien watersysteem, waarin intergetijdengebieden bijna volledig ontbreken. Intergetijdengebieden, die bestaan uit slikken en met...
report 2000
document
Kerssens, P.J.M.A. (author), Faasen, R. (author), Kollar, M. (author)
report 1994
Searched for: subject%3A%22ecologisch%255C%2Bherstel%22
(1 - 7 of 7)