Searched for: subject%3A%22ecosysteem%22
(1 - 8 of 8)
document
Sollie, S. (author), Brouwer, E. (author), De Kwaadsteniet, P. (author)
Deze handreiking over natuurvriendelijke oevers bevat praktische instrumenten waarmee waterbeheerders de plaatsbepaling van natuurvriendelijke oevers kunnen optimaliseren en het natuurrendement van deze oevers kunnen vergroten. Het aanleggen van natuurvriendelijke oevers wordt gezien als een effectieve en doelmatige manier om het ecologisch...
report 2011
document
Geurts van Kessel, A.J.M. (author)
‘Verlopend tij’ is een bekkenrapportage over de Oosterschelde gemaakt in opdracht van Rijkswaterstaat Directie Zeeland. Wereldwijd wordt in toenemende mate bij het beheer van mariene gebieden de ‘ecosysteembenadering’ gebruikt. Uitgangspunt bij deze benadering is dat het ecosysteem centraal gesteld wordt en dat, rekening houdend met de...
report 2004
document
Peletier, H. (author), Janssen, G.M. (author)
Wereldwijd vindt erosie plaats van zandige kusten. Ook in Nederland moeten jaarlijks maatregelen worden genomen om de erosie tegen te gaan. Met het oog op de te verwachten ontwikkelingen door veranderingen in het klimaat, zal het erosieprobleem bovendien steeds groter worden. In Nederland wordt erosie bij voorkeur bestreden door het overbrengen...
report 2004
document
Groenewold, S. (author), Ruardij, P. (author), Van der Meer, J. (author), Duineveld, G. (author), Bergman, M. (author), Rijnsdorp, A. (author)
Het doel van dit deelproject om de effecten van de aanleg van Flyland (veranderingen gesuspendeerd inert particulair materiaal in de waterkolom, fytoplanktonconcentraties en sedimentatie) op lager trofisch niveau (macrobenthos) beter door te vertalen naar hogere trofische niveaus zoals b.v. garnalen en vissen. Het gaat om een kwantitatieve...
report 2003
document
Hoeksema, H.J. (author)
Dit Grevelingen Bekkenrapport ’Van kwetsbaar naar weerbaar’ geeft een overzicht van de belangrijkste ontwikkelingen in het functioneren van het systeem over de laatste vijf tot tien jaar. Uit de beschrijvingen in het rapport en de veelheid van gegevens die terug te vinden zijn op de bijgeleverde cd-rom, wordt duidelijk dat het meer goed...
report 2002
document
Kabuta, S.H. (author), Duijts, H. (author)
Als resultaat van een aantal jaren (1996-1999) met nuttige discussies tussen wetenschappers, beleidsmakers en bestuurders over het ontwikkelen van ecologische indicatoren voor een efficiënt beheer van het Nederlands deel van het continentale plat van de Noordzee (NCP), is de eerste set van werkende indicatoren uiteindelijk ontwikkeld. Dit...
report 2000
document
anonymous, A. (author)
In dit derde deel van de EOS eindrapportage worden de effecten van de waterbouwkundige werken op het ecosysteem van de Oosterschelde beschreven. Hoofddoel van de waterbouwkundige werken was het waarborgen van de veiligheid van het achterland tegen overstromingen, met behoud van het getijdemilieu. In deze nota komt de vraag aan de orde of en in...
report 1991
document
Kjerfve, B. (author)
A description of Mangrove ecosystems. Especially the hydrological processes in these ecosystems are described. The rapport can be used as manual for studies in these Mangrove ecosystems as the rapport gives several points of attention for these studies. Furthermore the rapport gives several hints on how to analyze the data. Next to these hints...
report 1990
Searched for: subject%3A%22ecosysteem%22
(1 - 8 of 8)