Searched for: subject:"electriciteit"
(1 - 1 of 1)
document
Tiemersma, J.J. (author)
Behandeld wordt een all-hydra systeem op Sri Lanka, waarin, met zekere betrouwbaarheid, door integratie van reservoirs middels elektrische koppeling de in een aantal centrales op te stellen vermogens zodanig gekozen zullen worden, dat, gegeven de aanvoer-debieten en reservoirgrootten, zoveel mogelijk energie geproduceerd kan worden. De hier...
master thesis 1982