Searched for: subject%3A%22electriciteitscentrale%22
(1 - 2 of 2)
document
Nijs, P.J.M. (author)
Het is algemeen bekend dat de waterstand van de zee niet constant is. Deze schommeling van het zeeniveau wordt het getij genoemd.Er treedt voor elke plaats langs de kust of op zee een eigen specifieke variatie op. Deze variaties zijn over het algemeen via metingen bekend.De mens probeert al eeuwen om deze waterstandvariatie om te zetten in...
master thesis 1986
document
Wolthuis, J. (author)
De aanleiding is het rapport Windenergie en Waterkracht, later bekend als plan Lievense, en het vooronderzoek naar Pompaccumulatie in Nederland. Om deze reden is besloten de energie-opslag mogelijkheden te onderzoeken.
master thesis 1984