Searched for: subject%3A%22estuaria%22
(41 - 58 of 58)

Pages

document
Karelse, M. (author), Perrels, P.A.J. (author)
report 1982
document
Perrels, P.A.J. (author)
report 1978
document
Bogaard, T. (author), Deelen, K. (author)
De laatste jaren is er veel belangstelling geweest voor de Oosterschelde. De voornaarnste oorzaak hiervan was wel de dreigende afsluiting van dit bekken van de zee, zoals dit in de Deltawet was vastgelegd. Nu echter na een lange periode van herbezinning en besluitvorming vast is komen te staan dat de Oosterschelde niet zal worden afgesloten,...
master thesis 1976
document
report 1974
document
Eysink, W.D. (author)
report 1974
document
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Mazijk, A. van (author)
report 1973
document
Rees, A.J. van (author)
report 1970
document
Samenvattend rapport naar de onderzoekingen om te komen tot een gedetailleerde keuze van het beste tracee van de Brouwersdam.
report 1961
document
van Veen, J. (author)
Bepaling van de oude ligging van de mond van de Rijn aan de hand van boringen in dit gebied op basis van de aanwezigheid van veen in de boorkernen.
report 1951
document
van Veen, J. (author)
In 1945 is door de Technisch Ambtenaar van de Provinciale Waterstaat van Zeeland een plan gemaakt voor afsluiten van de zeegaten en landaanwinning in Zeeland. Van Veen geeft in dit rapport commentaar op dit plan, wat feitelijk concurreerde met het Groot Verlandingenplan van Van Veen.
report 1945
document
van Veen, J. (author)
Vooral nu de Zuiderzeewerken een stadium bereiken, waarbij het eindpunt in zicht is, schijnt het wenselijk naar nieuwe mogelijkheden voor landwinst om te zien en daarbij tevens de problemen van het verkeer en die van de zoetwater-, zand- en slibhuishouding nader te bezien. Daarbij geldt nog als overweging, dat langs de benedenrivieren...
report 1942
Searched for: subject%3A%22estuaria%22
(41 - 58 of 58)

Pages