Searched for: subject%3A%22extreme%255C%2Bregenval%22
(1 - 1 of 1)
document
De notitie begint met een samenvatting van onze belangrijkste conclusies en aanbevelingen op het terrein van de rampenbestrijding en de waterstaatszorg in de provincie, voortvloeiende uit de hoofdstukken I tot en met IV, waarin wij de (gevolgen van de) wateroverlast en de acties van de kant van de provincie hebben beschreven. In hoofdstuk I...
report 1999