Searched for: subject:"filters"
(141 - 149 of 149)

Pages

document
Arelakis, A. (author)
Network Security is a significant issue nowadays. The information flow is enormous and the attacks have been substantially evolved.Every single packet of the flow must be scanned in deep and checked with all known attack rules (Deep Packet Inspection) to determine whether it is malicious. However, the task of Deep Packet Inspection requires a...
master thesis 2008
document
Salmin, A. (author)
In Suriname groundwater is mostly used for drinking water production. Depending on the ground layers from which groundwater is extracted, groundwater is characterized as aggressive water. The disadvantage of aggressive water is its ability to cause corrosion of metal pipelines and cement bound materials. In drinking water practice this water...
master thesis 2008
document
Ockeloen, W.J. (author)
Thesis study into an alternative design for breakwaters made of granular materials like sand and quarry stone. In this design, the breakwater is constructed of a sand core and a layer of large stones directly on top of it, without the traditional filter layers in-between. The single layer of stones serves as one open filter layer that has to...
master thesis 2007
document
Jansens, R. (author)
Filterconstructies hebben als doel constructies te beschermen tegen uitspoeling van grond en beschadiging door wateroverdrukken. Een granulaire filterconstructie bestaat uit een ofmeer lagen van granulairfiltermateriaal, die het onderliggende, loskorrelige basismateriaal tegenhoudt, maar het water doorlaat. Meestal wordt het criterium gehanteerd...
master thesis 2000
document
Halter, W. (author)
Filterconstructies hebben als doel erosie te voorkomen in bepaalde delen van waterbouwkundige kunstwerken. Ze zijn opgebouwd uit een basislaag en een of meer filterlagen. Er zijn verschillende soorten filterconstructies. Ze worden over het algemeen zo gemaakt dat er geen erosie zal optreden van basismateriaal. Het is echter efficienter om een...
master thesis 1999
document
Caus, E. (author)
Filterconstructies worden toegepast onder de teen en armour layer van uit breuksteen opgebouwde golfbrekers. Daarnaast worden zij vaak, als onderdeel van een bodembescherming, aangebracht op de zeebodem veer de teen van de golfbreker. Filterconstructies hebben als doel erosie van het onderliggende basismateriaal te voorkomen. Geometrisch-dichte...
master thesis 1998
document
Van Os, P. (author)
In de kust- en waterbouw worden regelmatig geometrisch open filterconstructies toegepast. Er bestaat onduidelijkheid over het doordringen van de hydraulische be lasting in de filterlaag en de invloed daarvan op de erosie van de basislaag. Eerder onderzoek geeft het verband aan tussen de schuifspanning op de filterlaag en schuifspanning op de...
master thesis 1998
document
Wiersum, B.S. (author)
In rivieren en kanalen worden bodembeschermingen toegepast om te voorkomen dat stromingen ontoelaatbare ontgrondingen veroorzaken. Naast natuurlijke stromingen in de rivier veroorzaken scheepsgeïnduceerde waterbewegingen deze stromingen. Een bodembescherming be staat meestal uit een toplaag met daaronder een of meer filters. De toplaag moet...
master thesis 1996
document
Groenveld, R. (author)
Literatuurstudie naar loskorrelige filters
master thesis 1977
Searched for: subject:"filters"
(141 - 149 of 149)

Pages