Searched for: subject%3A%22fosfaat%22
(1 - 3 of 3)
document
Laane, R.W.P.M. (author), Yland, E.M.L. (author), Van Zeijl, W.J.M. (author)
In de periode 1991-1998 zijn er, naast het reguliere monitoringprogramma (MWTL), additionele locaties bemonsterd voor opgelost anorganisch stikstof (DIN) en fosfaat (DIP) door Directie Noordzee. In deze nota wordt de vraag beantwoord of deze extra monsters nu ook meer informatie hebben gegeven. Meer specifiek zijn de vragen: is de trend in de...
report 1999
document
Koopmans, W.F. (author)
In verband met het onderzoek naar de eutrofiëringsbestrijding van het Gooi- en Eemmeer is in deze studie gezocht naar betrouwbare afvoergegevens van de Eem over de jaren 1975 t/m 1979. Daarbij is naar voren gekomen dat de Eem zich er niet voor leent om op gemakkelijke wijze het afvoerverloop te bepalen, vandaar dat het onderzoek zich heeft...
master thesis 1982
document
Berger, C. (author), De Jong, J. (author)
Uit de resultaten van het routinematige onderzoek van de sectie Waterkwaliteit is gebleken, dat de Lage Vaart tussen Lelystadhaven en Ketelhaven vrij sterk geeutrofieërd is. De oorzaak en tevens de mogelijkheid tot bestrijding van de eutrofie van dit water vormen de fosfaatlozingen op de Lage Vaart. Gezien de waargenomen blauwwier-boeien en het...
report 1972