Searched for: subject%3A%22fourier%255C-analyse%22
(1 - 3 of 3)
document
Brummelhuis, P.G.J. ten (author), Gerritsen, H. (author), Verploegh, D. (author)
report 1998
document
Doorn, J.T.M. van (author)
report 1981
document
Voogt, L. (author)
Doel van dit rapport is de lezer inzicht te verschaffen in het gebruik van de FFT-routine van R.C. Singleton zoals die in het rekencentrum van de T.H. - Delft in gebruik is. Voor een beschrijving van de werking van deze routine wordt verwezen naar het in de literatuurlijst vermelde artikel van Singleton (Lit. 1). Met nadruk wordt erop gewezen...
master thesis 1979