Searched for: subject%3A%22frequentie%22
(1 - 3 of 3)
document
Andorka Gal, J.H. (author)
Dit rapport beschrijft de modelberekeningen die uitgevoerd zijn om het effect van een ingeschakelde frequentieverandering door bodemwrijving weer te geven ten opzichte van een uitgeschakelde frequentieverandering door bodemwrijving. Het rapport is als volgt ingedeeld: hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van het gebied, hoofdstuk 2 behandelt de...
report 1993
document
Huisman, P. (author)
Bij het ontwerpen van projecten moet de ingenieur beslissingen maken. Beslissingen ten aanzien van situering, type en afmetingen, niet slechts van het geheel, maar ook van onderdelen en details. Vroeger werden deze beslissingen op het gevoel genomen, maar dit moet vervangen worden door een wetenschappelijk verantwoorde werkwijze. Dit moet gedaan...
master thesis 1966
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In het rapport worden vragen beantwoord ten aanzien van stormvloeden. Voornamelijk hoe hoog stijgen deze vloeden en hoe vaak treden ze op? Een overzicht als gewenst kan verkregen worden door middel van frequentie-kromme der vloedhoogte.
report 1938