Searched for: subject%3A%22frequentie%22
(1 - 2 of 2)
document
Andorka Gal, J.H. (author)
Dit rapport beschrijft de modelberekeningen die uitgevoerd zijn om het effect van een ingeschakelde frequentieverandering door bodemwrijving weer te geven ten opzichte van een uitgeschakelde frequentieverandering door bodemwrijving. Het rapport is als volgt ingedeeld: hoofdstuk 1 geeft een beschrijving van het gebied, hoofdstuk 2 behandelt de...
report 1993
document
Wemelsfelder, P.J. (author)
In het rapport worden vragen beantwoord ten aanzien van stormvloeden. Voornamelijk hoe hoog stijgen deze vloeden en hoe vaak treden ze op? Een overzicht als gewenst kan verkregen worden door middel van frequentie-kromme der vloedhoogte.
report 1938