Searched for: subject:"fundering"
(1 - 11 of 11)
document
van Wee, G.P. (author)
In addition to a code of conduct for researchers, it is desirable to implement a code of conduct for funders of research. This is because researchers often behave unethically as a result of direct and/or indirect pressure from funders. The paper provides an expansion of the first proposal for such a code of conduct and includes several...
journal article 2019
document
Huy, N.Q. (author)
doctoral thesis 2008
document
Hoefsloot, F.J.M. (author), Cherqaoui, I. (author)
In dit rapport zijn de cases opgenomen met betrekking tot validatie van bestaande modellen voor het bepalen van de horizontale grondvervorming. Het betreft de case NO-RECESS waaraan 2 afstudeerders, afzonderlijk, bij Fugro Ingenieursbureau hebben gewerkt. Het gaat om het afstudeerwerk van I. Cherqaoui en R. Servais. Naar aanleiding van beide...
report 2008
document
Meijers, P. (author)
During vibratory sheet piling quite often the soil near the sheet pile wall will settle. In many cases this is not a problem. For situations with houses, pipelines, roads or railroads at relative short distance these settlements may not be acceptable. The purpose of the research described in this thesis is to develop a model that is capable of...
doctoral thesis 2007
document
Anonymus, A. (author)
op de kering uitgeoefende belastingen door een puttenfundering afgeleid naar de draagkrachtige lagen van het pleistoceen. Bij het onderhavige ontwerp caissons op putten zjn de caissons op drie punten opgelegd: - aan de Oosterscheldezijde op twee putten voor het opnemen van horizontale krachten; - aan de zeezijde een centrale betonnen paal voor...
report 1990
document
Johanson, J.C.P. (author)
Ten behoeve van de strandrecreatie bestaan plannen om langs de kust van Walcheren op daartoe geschikte plaatsen het aantal strandhuisjes uit te breiden. Aan het waterschap Walcheren wordt toestemming gevraagd om deze huisjes ook op de harde bekleding te plaatsen. Daartoe is het noodzakelijk om palen door de bekleding tot in het dijklichaam te...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
De studie naar de stormvloedkering in de Oosterschelde is verricht door een projektorganisatie. Deze projektorganisatie is schematisch aangegeven in figuur 3 van het eindrapport. Een aantal van de binnen de projektorganisatie fungerende werkgroepen hield zich bezig met het ontwerpen van caissons gefundeerd op staal. Alhoewel in de algemene...
report 1988
document
Anonymus, A. (author)
Mede op grond van de resultaten van onderzoek en studie van de fundering van de kering is overgestapt van het oorspronkelijk ontwerp van caissons op staal naar pijlers op putten. De belangrijkste overwegingen daarvoor zijn geweest de factoren tijd en kosten, welke voortvloeiden uit de technische kanten van de verschillende ontwerpen. Bij de...
report 1984
document
Stuip, J. (author)
report 1976
document
Summary report on the underflow method for Foundations of Immersed Tunnels
report 1972
document
Anomymus, A. (author)
Beschrijving van de uitvoering van een caissonfundering.
report 1961
Searched for: subject:"fundering"
(1 - 11 of 11)