Searched for: subject%3A%22fysieke%255C%2Bmodellen%22
(1 - 2 of 2)
document
Builtjes, P.J.H. (author)
In het algemeen worden stromingsproblemen in water, zoals in kanalen, rivieren en estuaria, onderzocht in modellen waarbij als stromend medium ook water wordt toegepast. Vele laboratoria in binnen- en buitenland hebben op dit gebied een grote expertise opgebouwd. In een aantal gevallen is het mogelijk om luchtdoorstroomde modellen te gebruiken...
report 1980
document
Thijsse, J.T. (author)
Rede uitgesproken bij de aanvaarding van het ambt van buitengewoon hoogleeraar aan de Technische Hoogeschool te Delft
public lecture 1938