Searched for: subject:"gebruikshandleiding"
(1 - 2 of 2)
document
Pennekamp, J.G.S. (author)
Het programmapakket berekent de intensiteit van de secundaire stroming danwel de bodemschuifspanning t.g.v. de secundaire stroming in een gegeven tweedimensionale stromingssituatie. Het pakket is bedoeld als uitbreiding op een tweedimensionale horizontale stromingssimulatie. Het is zodanig geschreven dat het aansluit op het simulatie pakket...
report 1985
document
De Vriend, H.J. (author)
Dit rapport behandelt de numerieke' oplossing van de over de waterdiepte gemiddelde massa- en impulsiebalansvergelijkingen voor de permanente, turbulente stroming in een ondiepe, bochtige rivier, zoals die zijn afgeleid in "A mathematical model of steady flow in curved shallow channels" (ref. 1, zie pag. 4). Het eerste oogmerk hiervan is een...
report 1976