Searched for: subject%3A%22gedrag%22
(1 - 12 of 12)
document
Eckhardt, C. (author), De Hoog, R.A.D. (author), Van den Oever, S.Y. (author), De Wit, S. (author)
Om de behandeling van recent gediagnosticeerde reuma patiënten beter te maken en ondersteuning te bieden aan een al bestaand programma genaamd E-coach, is er een computerspel ontwikkeld. Binnen dit spel wordt geprobeerd om mensen, op een leuke manier, een gezondere leefstijl aan te leren. Het spel gaat gebruikt worden in een psychologisch...
bachelor thesis 2015
document
Wagenaar, C. (author)
Dit artikel gaat in op een fenomeen dat bekend is geworden onder de naam Evidence Based Design. Essentie van dit concept is de bewering dat ingrepen in de omgeving – te denken is aan architectuur en het interieurontwerp – effecten hebben op de mensen die zich daarin ophouden. Architectonische oplossingen zouden in ziekenhuizen tot meetbare...
journal article 2014
document
Schoenmaker, R. (author)
Een belangrijke ontwikkeling in het beheer van civiele infrastructuur is de toenemende mate van uitbesteding van onderhoud. Daarbij is een sterke groei zichtbaar in het gebruik van prestatiecontracten. De verwachtingen van de opdrachtgevers zijn hooggespannen: een kleinere eigen organisatie, betere dienstverlening, met lagere kosten, met meer...
doctoral thesis 2011
document
Korff, M. (author)
The objective of this study is to gain insight into mechanisms of soil-structure interaction for buildings adjacent to deep excavations and to find a reliable method to design and monitor deep excavations in urban areas with soft soil conditions. The research focuses on typical Dutch conditions. The main questions are: How can we predict the...
report 2009
document
Comissie F501 , C.O.B. (author)
The COB Committee F501 has carried out a research project to study the behavior of pits constructed with combined sheet pilling. The goal of the research was to gain insight into the internal forces of construction pits from field measurements. This data could then be compared with the results of mathematical models to further develop, confirm...
report 2009
document
Keuning, J.A. (author)
report 2001
document
Kolkman, P.A. (author), Jongeling, T.H.G. (author)
Het onderwerp wordt benaderd vanuit de hoek van de hydrodynamica en van de toegepaste mechanica, waarbij een zekere kennis van beide vakgebieden aanwezig wordt verondersteld. Hiervan uitgaande worden de interactieverschijnselen behandeld. Dit boek is niet uitputtend, maar wel worden grondslagen gepresenteerd waardoor de nogal specialistische...
report 1996
document
Somers, C. (author)
In de ontwerpfase van de Maeslant Kering zijn door het WL tweedimensionale en driedimensionale modelproeven uitgevoerd. Tijdens de driedimensionale proeven werd een aantal niet voorziene instabiliteiten waargenomen. Naar aanleiding van deze proefresultaten werden het deurprofiel en de vormgeving van de onderzijde veranderd, zodat de stabiliteit...
master thesis 1995
document
Cordi, E. (author), Van Ophem, C. (author)
Om de stroom van slib in water te bestuderen, werden verschillende proeven In het Laboratorium voor Vloeistof mechanica van de TU Delft uitgevoerd. De gebruikte vloeistof (een mengsel van kaoliniet en water) gekenmerkt door een rheologische non-Newtoniaan gedrag, zoals een Binghams vloeistof, stroomt op een bodem die een kleine helling vertoont....
master thesis 1994
document
Vroon, J.H. (author)
Een rivier bestaat uit bochten, overgangsvakken en tegenbochten. In vergelijking tot een bocht is de bodemligging t.p.v. een overgangsvak meer gelijkmatig verdeeld over de breedte van de rivier, zodat bij lage afvoer de waterstand daar ter plaatse maatgevend zal zijn voor de scheepvaart. Om inzicht te krijgen in de bevaarbaarheid van een rivier...
master thesis 1984
document
Van Rhee, C. (author)
De klepstuw kan in een terruggekoppelde trilling raken, als bij een zekere afvoer de lucht onder de straal wordt weggezogen en vervangen door water. De terugkoppeling treedt op via ingesloten water. Dit verslag geeft de resultaten van een theoretisch model ter bepaling van de negatieve demping benedenstrooms van de stuw die het gevolg is van de...
master thesis 1984
document
Van der Kogel, H. (author), Penning, A. (author), Koerner, R.M. (author)
report 1981
Searched for: subject%3A%22gedrag%22
(1 - 12 of 12)