Searched for: subject%3A%22gemalen%22
(1 - 3 of 3)
document
Oostrum, Natasja (author)
In dit onderzoek zal antwoord worden gegeven op de vraag: Moet het falen van gemalen mee worden genomen in de watersysteemtoets? In de 6-jaarlijkse toetsing van de waterschappen wordt bepaald of het watersysteem voldoet aan de door de provincie opgestelde eisen voor wateroverlast. Op dit moment wordt er in deze toetsing geen rekening gehouden...
master thesis 2019
document
Glerum, A. (author)
lecture notes 1982
document
Simons, G. (author)
Kort exposé met twee tekeningen inzake de stoomgemalen (de Cruquius, de Leeghwater en de Lijnden) die de Haarlemmermeer drooggemalen hebben. Informatie over ontwerp, maten en het proefdraaien.
report 1848