Searched for: subject%3A%22geofyisch%255C%2Bonderzoek%22
(1 - 1 of 1)
document
Anonymus, A. (author)
Na het onderzoek naar de toepasbaarheid van het seismisch bepalen van laagscheidingen in boezemkaden, met behulp van de "Terra-Scout", is eenzelfde onderzoek ingesteld voor rivierdijken. Het seismisch onderzoek in boezemkaden staat beschreven in het interne rapport "Seismisch onderzoek in boezemkaden, januari 1973". De resultaten van dit...
report 1973