Searched for: subject%3A%22geoinformatie%22
(1 - 3 of 3)
document
Welle Donker, F.M. (author)
De overheid maakt geo-informatie steeds vaker openbaar beschikbaar, onder meer via internet. De juridische bescherming van deze gegevens is echter niet altijd goed geregeld. De Amerikaanse gebruikslicenties van de non-profitorganisatie Creative Commons bieden uitkomst. Het overheidsprogramma Ruimte voor Geo-informatie onderzoekt de mogelijkheden.
journal article 2007
document
Welle Donker, F.M. (author)
Het RGI project Geoloketten is een netwerk initiatief van Alterra (Penvoerder), DataLand, Dienst Landelijk Gebied, ESRI NL, Interprovinciale Overleggroep Geo, International Soil Reference & Information Centre, Milieu & Natuurplanbureau, Adviesdienst Geo-Informatie & ICT Rijkswaterstaat, Technische Universiteit Delft, TNO en Wageningen Universiteit.
report 2006
document
Welle Donker, F.M. (author), Van Loenen, B. (author), Zevenbergen, J.A. (author)
Beschikbaar stellen van geo-informatie bij Rijkswaterstaat. Analyse van de (on) mogelijkheden van het op korte termijn vrij beschikbaar stellen van vier geo-data sets.
conference paper 2006