Searched for: subject%3A%22geostatistiek%22
(1 - 1 of 1)
document
Calle, E.O.F. (author), Vrouwenvelder, A.C.W.M. (author)
In het kader van de studie 'Probabilistische Stabiliteitsanalyse' zijn methoden onderzocht om de effecten van inhomogeniteit van de grondsterkte eigenschappen in rekening te brengen bij de analyse van stabiliteit van taluds (ref. [1]). Met inhomogeniteit bedoelen we het van plaats tot plaats (binnen een grondlaag) op min of meer grillige wijze ...
report 1987