Searched for: subject:"geotechniek"
(1 - 7 of 7)
document
Spoorenberg, C.C.M. (author)
De in voorliggende rapportage beschreven studie is onderdeel van het onderzoek “SBW Faalmechanismen Technisch Rapport Grondonderzoek en Geotechnisch Schematiseren bij Dijken” (TRGS). Doel van dit technisch rapport is het verschaffen van richtlijnen en handreikingen voor grondonderzoek en het hieruit afleiden van schematiseringen van (onder)grond...
report 2009
document
Van Duinen, A. (author), Förster, U. (author), Van Hoven, A. (author), Teunissen, H. (author), Zwanenburg, C. (author)
Het SBW programma heeft als doel onderzoek uit te voeren voor de nieuwe VTV 2011. Het SBW project getiteld werkelijke sterkte beoogt dit te realiseren voor het toetsspoor macrostabiliteit. Dit rapport beschrijft de planning van de werkzaamheden voor 2009 en geeft inzicht in de verwachte werkzaamheden in 2010. Thans is voorzien dat het project in...
report 2009
document
Roelofsen, F. (author)
Sinds 1916 wordt in het centrum van Delft grondwater onttrokken. In de loop van de jaren is de hoeveelheid gestaag toegenomen. In 1966 is aan DSM Gist vergunning verleend om 13,5 m3 per jaar te ontrekken. De situatie is echter veranderd, DSM Gist heeft aangegeven het grondwater niet meer nodig te hebben. Delft de omliggende gemeenten en andere...
report 2008
document
Calle, E.O.F. (author)
AANLEIDING VOOR HET ONDERZOEK Rijkswaterstaat RIZA is aan GeoDelft gevraagd een methode voor te stellen om waterstandsverlopen voor het Markermeer te karakteriseren ten behoeve van de geotechnische toetsing van de dijken rond het Markermeer. Aanleiding was een vraag van het Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Bij de toetsing van de...
report 2005
document
Stefess, H. (author), Eijgenraam, A.A. (author)
In deze bundel zijn rekenregels op het gebied van de grondmechanica opgenomen. Met de rekenregels kunnen, binnen de aangegeven grenzen, berekeningen worden uitgevoerd door gebruikers die bekend zijn met waterbouwkundige ontwerpmethoden en constructies. Aangezien de rekenregels slechts de kern van een onderwerp weergeven, en niet alle...
report 1991
document
Vonk, B.F. (author)
In dit rapport wordt voor de havendijken in de Veerhaven Kruiningen aan de hand van de hydraulische belastingen de benodigde geometrie van de dijk vastgesteld, waarna de veiligheid van de dijk in huidige en aangepaste situatie met betrekking tot opdrijven, piping en stabiliteit wordt beoordeeld. Het name door een grote stijghoogte van het...
report 1991
document
Anonymus, A. (author)
Bij het ontwerp van nieuwe ofte versterken waterkeringen zijn een groot aantal disciplines betrokken. Om met diverse disciplines gezamenlijk tot een goed ontwerp te kunnen komen is inzicht in en begrip voor elkaars benaderingswijzen en argumenten noodzakelijk. Deze leidraad heeft tot doel de sterktebepaling van grond te beschrijven. Deze...
report 1988
Searched for: subject:"geotechniek"
(1 - 7 of 7)