Searched for: subject%3A%22geotextiel%22
(1 - 19 of 19)
document
Bakker, F. (author), Van Stee, K. (author)
Het doel van deze ontwerprichtlijn is om de ontwerper handvaten te geven voor het ontwerp van geotextielen als onderdeel van het filter in dijk- en oeververdedigende constructies. Hierdoor wordt een ontwerp gemaakt met betrekking tot de desbetreffende projectcondities waardoor schades worden voorkomen. Het ontwerpen van het geotextiel is...
report 2012
document
Hoefsloot, F.J.M. (author), Cherqaoui, I. (author)
In dit rapport zijn de cases opgenomen met betrekking tot validatie van bestaande modellen voor het bepalen van de horizontale grondvervorming. Het betreft de case NO-RECESS waaraan 2 afstudeerders, afzonderlijk, bij Fugro Ingenieursbureau hebben gewerkt. Het gaat om het afstudeerwerk van I. Cherqaoui en R. Servais. Naar aanleiding van beide...
report 2008
document
Van Eekelen, S.J.M. (author), Van Ruijven, J. (author), Hopman, V. (author)
In Schelluinen, Parallelweg 1, is een pilot aangelegd van de Kyotoweg. Dit is een duurzame en schone wegconstructie, die bestaat uit een matras op houten palen. De matras is opgebouwd met Hegemannmateriaal, een baggerspecieproduct en gewapend met een geotextiel. De pilot is van 18 t/m 25 november 2005 aangelegd. Bij de pilot is een uitgebreid...
report 2006
document
Van Eekelen, S.J.M. (author)
In Schelluinen zal een pilot worden aangelegd van de Kyotoweg. Deze weg bestaat uit een matras op houten palen. De matras wordt gebouwd van Hegemann materiaal, dat is een baggerspecieproduct. De matras wordt gewapend met een geotextiel. De pilot zal van 18 t/m 23 november 2005 worden aangelegd in Schelluinen. Dit rapport geeft in hoofdstuk 2 een...
report 2005
document
De Looff, A.P. (author), Roelse, P. (author)
Dit document behandelt een alternatieve vorm van kustverdediging: het BEROSIN-systeem. In hoofdzaak wordt ingegaan op de werking en toepassingsmogelijkheden ervan. Het systeem bestaat uit een doek van polypropyleen dat aan de randen met behulp van ankers op zijn plaats gehouden wordt boven een zandige ondergrond. Het doek kan 0,5 tot 2 meter...
report 1996
document
Roesink, A.A.W. (author)
Het komt steeds vaker voor, dat landuitbreidingen plaats vinden in gebieden waar de bodem bestaat uit slappe grond. Twee eigenschappen van die grond, de slechte doorlatendheid en de lage schuifsterkte, zijn de oorzaak van grote problemen, die ondervonden worden tijdens en na de uitvoering van dergelijk projecten. De problemen hebben betrekking...
master thesis 1995
document
Maas, K. (author)
Geokunststoffen worden voor verschillende doeleinden toegepast in de waterbouw, de wegenbouw, de milieutechniek en de funderingstechniek. De kunststoffen vervullen hierbij de functie van o.a. wapening, filter, scheiding of scherm. Bij elke toepassing speelt het wrijvingsgedrag tussen grond en geokunststof een belangnjke rol voor de stabiliteit...
master thesis 1994
document
Klein Breteler, M. (author), Den Adel, H. (author), Koenders, M.A. (author)
In dit verslag zijn zes deelverslagen gebundeld op het gebied van granulaire filters en geotextielen onder steenzettingen. De twee belangrijkste bezwijkmechanismen worden behandeld: 1) Zandtransport vanuit de basis door het granulaire filter of door het geotextiel; 2) Migratie van de fijne fractie van een filter (interne instabiliteit of...
report 1992
document
Van der Meer, J.W. (author), Burger, A. (author)
Uit experimenteel en rekenkundig onderzoek was het vermoeden ontstaan dat een constructie van rechthoekige betonblokken rechtstreeks op een met geotextiel afgedekte zandlaag mogelijk een goede en goedkope taludverdediging is. Daarom is in 1983 Deltagoot-onderzoek uitgevoerd, waarin de stabiliteit van een dergelijke constructie is onderzocht. Bij...
report 1988
document
Klein Bre, M. (author)
Een zetsteenverdedigingskonstruktie bestaat traditioneel uit een toplaag van gezette steen, gefundeerd op (een of meer) lagen granulair materiaal. Zolang het granulaire materiaal voldoet aan bepaalde eisen (zie [11), kan dit materiaal direkt op de kern van de dijk aansluiten. Wordt uit oogpunt van kos-ten, beschikbaarheid etc. granulair...
report 1988
document
Stuip, J. (author), Risseeuw, P. (author), Konter, J. (author), De Jager, W.F.J. (author), Stuijt, L.C.P.M. (author), Nederlof, C.D. (author)
Syllabus van een Studiedag van NGO: Ontwerpfilosofie -- reinforcing fabrics under embankments of soft sub-soils - a calculation method -- voorlopige richlijnen, eisen en keuringsmethoden voor de toepassing van geotextielen onder steenfunderingen -- ontwerpmethoden waterdoorlatende bodemverdedigingsconstructies -- ontwerpen met verticale drainage...
report 1985
document
Engelaan, A. (author)
Onderzoek naar de voor- en nadelen van zandworsten bij bodembescherming en voor de aanleg van perskaden.
report 1985
document
Veldhuijzen van Zanten, R. (author)
Handleiding voor het gebruik van geotextiel in de waterbouw.
report 1982
document
Voorberg, A. (author)
Inventarisatie van oeverbescherming langs rivieren en kanalen in Nederland. Alleen die kanalen en rivieren zijn geinventariseerd waarbij als filter, polypropheen, pholyethyleen of andere doeken zijn gebruikt, en daarbij minimaal 7 jaar oud zijn. Bij deze inventarisatie is gebruik gemaakt van het in de jaren '70/'72 door de Afd. O.N.W. van de...
report 1979
document
Door de technische commissie van de Nederlandse Vereniging van Kust- en Oeverwerken wordt een onderzoek voorbereid naar de veranderde eigenschappen van kunststoffilters, toegepast in oeverbeschermingen. In dit verband is door de afdeling Ontwikkeling Nieuwe Werkmethoden van de Rijkswaterstaat Deltadienst een eerste inventarisatie uitgevoerd van...
report 1979
document
Bakker, J.G. (author), Visser, R.C. (author)
In opdracht van de Technische Adviescommissie van de Nederlandse Vereniging voor Kust- en Oeverwerken zijn 12 monsters genomen uit de taluds van de Oude Maas in Botlek en Beneluxhaven in Europoort. Op delen uit het merendeel van deze monsters zijn korrelverdelingsanalyses uitgevoerd. Dit grondonderzoek vond plaats in het kader van het onderzoek...
report 1978
document
van de Velde, P.A. (author), van de Kaa, E.J. (author), Brolsma, J.U. (author), Reintjes, R.C. (author), van der Meulen, T. (author), de Nekker, J. (author), Nijdam, A. (author)
Symposium van het KIvI en vereniging K&O. Algemene inleiding, stroming en golven door scheepvaart, prototypemetingen, eigenschappen van kuststoffen voor de waterbouw, filtereigenschappen van kunststofweefsels, het ontwerpen van oeverbeschermingsconstructies, uitvoering van oeverbeschermingsconstructies
report 1975
document
Ogink, H.J.M. (author)
Opzet van onderzoek naar gebruik geotextiel als filter in de waterbouw. Zeefproeven op geotextiel. Meting van de waterdoorlatendheid.
report 1972
document
van Hoolwerff, G.H. (author)
Herberekening van de afvoer van het Zwartewater t.g.v. de inpoldering van de Noordoostpolder. Herberekening van de afvoer van het Zwartewater t.g.v. de inpoldering van de Noordoostpolder.
report 1942
Searched for: subject%3A%22geotextiel%22
(1 - 19 of 19)