Searched for: subject%3A%22getijberekeningen%22
(1 - 5 of 5)
document
Baints, D.W. (author), Noppen, J.P. (author)
Het in Noord-Nederland gelegen Waddengebied is de laatste jaren onderwerp van talrijke discussies. Vooral op het gebied van de milieubiologie, het wel of niet afsluiten van dit Waddengebied door middel van dammen tussen de eilanden of het leggen van dammen naar deze eilanden vanaf het vasteland ten behoeve van o.a. recreatieve doeleinden. Een...
master thesis 1973
document
Geluk, J.L. (author)
Het rapport bevat getijdeberekeningen over de afsluiting van het Veerse Gat zonder zandkreekdam.
master thesis 1972
document
De Vries, J.G. (author)
Er wordt een programma geschreven voor de berekening van een twee-dimensionale getijberekening. De bewegingsvergelijking en de continuiteitsvergelijking worden helemaal uitgeschreven.
master thesis 1972
document
Van Kuik, P.H. (author)
De problemen die samenhangen met de ontsluiting van Ameland door middel van een vaste oeververbinding zijn voortgekomen uit vragen, die rezen binnen de studiegroep Ameland. Deze studiegroep is opgericht door de sectie stedebouwkunde van de afdeling Bouwkunde en door de afdeling der Weg en Waterbouwkunde der Technische Hoge School te Delft. De...
master thesis 1965
document
van Veen, J. (author)
Manuscript met aantekeningen van Johan van Veen over getijberekeningen. Geanalyseerd zijn de getijberekeningen van Lorentz voor de afsluiting van de Zuiderzee, vervolgens heeft Van Veen hierop doorgebouwd en een oplossing gevonden voor getijberekeningen met bovenafvoer en hij geeft aan dat met een elektrisch analogon (dus volgens de wetten van...
report 1930
Searched for: subject%3A%22getijberekeningen%22
(1 - 5 of 5)