Searched for: subject%3A%22getijcentrale%22
(1 - 6 of 6)
document
Mooyaart, L. (author), Van den Noortdgaete, T. (author)
Recentelijk bleek uit waarnemingen en onderzoek dat de afsluiting van het Brouwershavensche Gat ongewenste gevolgen heeft gehad voor de natuurwaarde van het gebied. Tevens wordt verwacht dat de situatie verder zal verslechteren wanneer geen corrigerende maatregelen worden genomen. Naar aanleiding hiervan is voorgesteld om de doorlaatcapaciteit...
report 2010
document
Wang, Z.B. (author)
De morfologische effecten van het gedeeltelijk herstellen van het getij in het Grevelingenmeer door middel van een getijdecentrale worden geanalyseerd. De veranderingen in de morfologische ontwikkelingen die de getijdecentrale kan veroorzaken zijn geëvalueerd voor zowel binnen als buiten de Brouwersdam. Het gaat om een eerste analyse op basis...
report 2010
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. In het Eindrapport betreffende deze studie (dat in juni 2008 werd uitgebracht)...
report 2008
document
Vrijling, J.K. (author), Van Duivendijk, J. (author), Jonkman, S.N. (author)
DELTA NV heeft in december 2007 opdracht gegeven aan de TU Delft, Faculteit Civiele Techniek en Geowetenschappen, voor het verrichten van een verkennende studie naar de mogelijkheden van energiewinning bij introductie van een (gedempt) getij op het Grevelingenmeer. De studie past in de beleidsvoornemens van het Natuur- en Recreatieschap de...
report 2008
document
Hafkamp, T.P. (author)
In de Golf van Khambat, in het westen van India, bestaan plannen voor de constructie van een getijdecentrale, mogelijk in combinatie met een zoetwateropslag voor irrigatiedoeleinden. De redenen voor deze plannen zijn tweeledig. • Ten eerste varieert het getij verschil in de Golf in normale omstandigheden tussen 4,5 m voor een doodtij (het getij...
master thesis 1996
document
Kooman, D. (author)
Onderzoek naar de toepasbaarheid van een getijcentrale in de Oosterschelde; waterloopkundige en economische afwegingen.
report 1975
Searched for: subject%3A%22getijcentrale%22
(1 - 6 of 6)