Searched for: subject%3A%22getijden%22
(1 - 11 of 11)
document
Tanczos, I.C. (author)
report 2003
document
De Kok, J.M. (author)
De meeste baggerspecie, die in het Maasmond- en Botlekgebied bij het vaargeulonderhoud wordt opgebaggerd, wordt voor de zuid-hollandse kust in zee gestort. Dit gebeurde vroeger op Loswal Noord ter hoogte van Ter Heijde en tegenwoordig op het 9 km noordelijker gelegen Loswal Noord-West. Een groot gedeelte van de specie blijft niet op de zeebodem...
report 2002
document
Mosselman, E. (author), Stolker, C. (author)
report 2000
document
Eertman, R.H.M. (author)
Het project Watersysteemverkenningen (WSV) levert objectieve en kwantitatieve informatie over de fysische, chemische en biologische toestand en het gebruik van verschillende watersystemen in verleden, heden en toekomst. Met behulp van deze informatie ontstaat inzicht in het functioneren van de Nederlandse watersystemen. In dit WSV-rapport wordt...
report 1996
document
Zitman, T.J. (author)
report 1993
document
Savornin Lohman, A.A.M. de (author), Postma, L. (author)
report 1993
document
Valk, C.F. de (author)
report 1991
document
Bijlsma, A.C. (author), Bruinsma, R. (author), Vatvani, D.K. (author)
report 1989
document
Hartsuiker, G. (author)
report 1984
document
Voogt, L. (author)
Bij de analyse en de voorspelling van het getij wordt er van oudsher vanuit gegaan, dat de frequenties van de getijcomponenten bekend zijn. Zij volgen namelijk uit een analyse van de gravitatiepotentiaal. Van iedere component moeten de amplitude en de fase, de getijconstanten, berekend worden uit een waarnemingsreeks. Een veel gebruikte...
master thesis 1979
document
Dronkers, J. (author)
report 1978
Searched for: subject%3A%22getijden%22
(1 - 11 of 11)