Searched for: subject%3A%22getijgolf%22
(1 - 5 of 5)
document
Battjes, J.A. (author)
Basisvergelijking lange golven, elementaire golfvergelijkingen, karakteristiekenmethoden, harmonische golven. Doordringing van getijden in rivieren.
lecture notes 2000
document
Verspuy, C. (author), De Vries, M. (author)
Collegediktaat b73a.
lecture notes 1978
document
Verspuy, C. (author), Stroband, H.J. (author)
Harmonische methode voor het berekenen van getijden in benedenrivieren en ondiep water.
lecture notes 1975
document
Verspuy, C. (author)
Deel 1 en 2 + oefeningen en opgave. Harmonische methode en methode met karakteristieken.
lecture notes 1973
document
De Jong, B.J. (author)
Het afsluiten van een getijgebied geeft bij het voortschrijden der bouw problemen van vloeistofmechanische aard. De opening in de afsluitdam, waardoor het getij kan toetreden wordt steeds kleiner. Als gevolg daarvan blijft het getij het af te sluiten gebied meer en meer achter op het buitengetij. Hierdoor nemen de snelheden en daarmee de...
master thesis 1967
Searched for: subject%3A%22getijgolf%22
(1 - 5 of 5)